När 350 tappra svenskar besegrade 6 000 danskar i Göteborgs David mot Goliat

Mycket tack vare fästningskommendanten och översten som måste gå i borgen för att få låna fyra kanoner i Göteborg.

350 soldater på Nya Älvsborgs fästning mot 6 000 danskar på de anfallande fartyg – 21 till antalet mot tre svenska. Efter fyra dagars eld med drygt tusen kanonkulor och 7 000 skott var delar av fästningen en ruin. Mycket för krutmagasinet som exploderade. Trots det höll dess besättning stånd och dansken måste ge sig av med illa tilltygade skepp.

elvsborg

Peter Tordenskiold hade lämnat Marstrand och den erövrade Carlstens fästning och seglat längs Hisingen för att spärra inloppet till Göteborg. 21 juli 1719 startar belägringen med kanonsalvor från skeppen och Aspholmen  strax norr om fästningen. (♦= klicka till karta)


Hitta hit

En promenad från Nya varvet  upp Älvsborgsbron kan man på håll se Nya Älvsborgs fästning , helst med en kikare så man ser holmarna intill. Nedanför bron syns Nya varvet där man kan tänka sänkverk och skeppen som bildade en spärr över till Hisingen. Fast en bättre överblick får man från Käringberget/Galärgatan  ute vid Långedrag. Den som inte vill gå eller cykla dit kan ta spårvagen.

Med Strömma Kanals gamla kustfartyg från Lilla Bommen. Foto Ingemar Lindmark.

Fast bäst hedrar man de tappra 350 genom att från Lilla Bommen  ta Västkustlinjen    till fästningen. Kanonkulorna sitter ännu i tornväggen. Se Strömma Kanals video:


Ditt livs rollspel
Det kryllar av karoliner i rollspel på västsvenska fästningar. Varför inte som turist lajva överstelöjtnant Johan Abraham Lillie af Aspenäs.

Fruktbart historiskt möte. Foto Ingemar Lindmark

Sedan april 1719 är du tillförordnad kommendant på Nya Älvsborg, eftersom den ordinarie, Gustaf Gadde, kurerar sig på Medevi brunn. På meritlistan har du för dina 45 år en imponerande krigserfarenhet från strider i Helsingborg, Tyskland och Norge. Efter att fästningen Tönningen  i Holstein föll 1713 genomled du ett par tuffa år i dansk fångenskap.

20juli

Wikipedia   Militära minnesmärken  Fakta   Elfsborgfastning


Måndag 20 juli.

Ett tjugotal danska örlogsskepp ankrar upp på Rivöfjord åtföljda av 50 mindre fartyg för underhållet. Sju linjeskepp och en fregatt med uppemot 400 kanoner. Kanske 600 med pråmbatterierna inräknade – mot ett tjugotal kanoner på fästningen!

Linjeskeppet Laaland
Linjeskeppet Laaland

Blå amiralsflaggan på linjeskeppet Laaland talar för att det är Peter Tordenskjold som anfaller, som vid anfallet på Nya varvet två år tidigare.

Bland galärerna upptäcker du Prins Fredrik av Hessen som fienden erövrat vid Marstrand några dagar tidigare. Praktiskt taget hela göteborgeskadern slogs ut då så du har inga skepp att försvara fästningen med.

Med den styrkebalansen verkar försvaret av fästningen hopplöst. Hur skulle du svarat när viceamiral Tordenskjolds utsända dök upp med brevet som innehöll ett sockrat anbud om kapitulation? Lillie lämnade tillbaka brevet oöppnat med orden “om herr schoutbynachten hade något att andraga, skulle han vända sig till guvernören i Göteborg; ty från Älvsborg ämnade man svara honom endast med eld“. Ett svar som han sedan upprepade under belägringen.

Kapitulera? Eller kämpa? Foto Ingemar Lindmark.

Tisdag 21 juli.

Hjelperenjpg

Fast du fruktar ännu mer kanonerna på två skottpråmarna och lika många timrade flottarna. Det är fästningen dansken tänker anfalla! Avsikten är tydlig, eftersom danska båtar rekognoserar vid Aspskären strax norr om fästningen mot Hisingen. Ostörda, för bataljonen skaraborgare på Hisingen ingriper inte. Och dessutom utom skotthåll från batterierna vid Nya varvet och på Käringberget.

Även om du krigat i många slag och varit belägrad i Tönningens fästning så ställs du inför ditt livs svåraste val. 15 danskar mot varje man på Nya Älvsborg. Göra motstånd eller kapitulera – som kommendanten Henrik Danckwardt på Carlsten en knapp vecka tidigare? Men en betydligt starkare fästning än Nya Älvsborg för det finns inte utrymme för tjocka murar på holmen.

Efter kanonaden psykade Tordenskjold stridsmoralen så att Danckwardt öppnade portarna. Men är moralen bättre på Nya Älvsborg? Du har två krigsovana västgötakompaniet. Ännu mer opålitligt är det sachsiska kompaniet, rekryterat bland krigsfångar tagna i Sachsen och Polen. Finns någon stridsvilja alls beror det på dig.

Aspholmarna. Foto Ingemar Lindmark.

Danskarna sätter i land ett fyrtiotal mörsare på Aspholmarna. Ett dödligt hot för på 300 meters avstånd hystar de enkelt in krutladdningar och brandbomber. När så linjeskepp och skottpråmar under kvällen varpas, det vill vinchhalas, så startar en våldsam kanoneld från båda sidor. Mer än 200 kanonmynningar är riktade mot ditt fort. Själv har du bara 80. Obalansen i eldkraft hindrar inte att två linjeskepp och skottpråmen får skotthål.


Onsdag 22 juli

I gryningen ser du ser du hur två skottpråmar varpats in mot Hisingen och klockan elva ger de eld, nu med utvilat manskap från de stora linjeskeppen ute på Rivöfjord. Ute vid Svinholmarna i sydväst kommer skott från fregatten Stralsund. Du ser hur fästningen rämnar, först bastionen närmast Aspholmen, sedan kommendanthuset och tornet med kyrkan. Stort dån hörs när kruthuset exploderar.

Toy for a boy. Foto Ingemar Lindmark.

Trots det sliter ditt manskap med de få kanonerna uppe på murarna. Skottpråmarna fattar eld. Efter att skottpråmen Fredrikshald satt 700 kulor i fästningen skadas det illa av svenska kulor. Kanoner exploderar på ett av de danska linjeskeppen. På Älvsborg hissas en vit flagga för att påkalla hjälp från staden.

Peder Tordenskjold avbryter striden. Han skickar en slup med förhandlare och en trumpetare till fästningen. Tordenskjolds brev är lika listigt skrivet som då han 12 juli erövrade ”ointagliga” Karlstenfästningen i Marstrand: ”eftersom Gud gjort de danska vapnen lyckliga, så hade han sin konungs befallning att även inta Älvsborg, och innan dess inte lämna platsen.”

Ingen blodsutgjutelse efter kapitulation alltså. I kommendant Lillies kläder svarar du: ”…att gifva upp en fästning, som kan försvaras, är alltid ett skälmstycke, och vill herr schoutbynachten spara blod, så är säkrast, att han går sin väg igen, emedan man på Elfsborg är fast resolverad att till dess försvar låta sista blodsdroppen rinna, hvaraf herr Tordenskiold torde sluta, att han aldrig mer bör nämna kapitulation eller sända flera bud, ty man tänker ej vidare respectera hvit flagg eller trumpet, utan låta skjuta i grund ehvad fartyg som härefter förekommer.”

Ingen stormning. Skadade skepp repareras. De andra fortsätter bombardemanget hela natten.


Torsdag 23 juli
I skydd av mörkret får fästningen förstärkning från Nya Varvet i Göteborg. I gryningen fortsätter danskarnas eldgivning. Deras fregatt Stralsund får stormasten avskjuten och går med sina 32 kanoner på grund. Även 36 kanoner starka pråmen Fredrikshald blir odugligt för strid. Tordenskjold beger sig till Marstrand för att fira erövringen med danske kungen och kronprinsen.

Foto Ingemar Lindmark.

Snart ska Nya Älvsborg falla för i murarna ses stora öppningar som svenskarna försöker täta med skanskorgar, det vill säga jordfyllda riskorgar.

Soldaterna förbereder vapnen för en väntad stormning. Kommendant Lillie tar hedersord av manskapet att försvara fästningen till sista blodsdroppen. Kapitulation, som i Marstrand, är uteslutet. Ett åskväder fram emot midnatt sätter stopp för danska eldgivningen.

På Hisingstranden bevittnar överste Staël von Holstein med Skaraborgs regemente hur muskötkulorna inte når de danska belägrarna. Därför skyndar han till vapenförrådet Göteborg för att få tag på kanoner. Som man vägrar lämna ut – tills von Holstein går i borgen, ett måste för dansken väntas erövra vapnen.


Fredag 24 juli

Med stort slit lyckas överstens frivilliga soldater transportera fyra kanoner och en mörsare över Hisingen. I Arendal  byggs kanonbatterier bakom skanskorgar. Dansken på Aspholmarna saknar skydd för eldgivningen de får i ryggen. De  ger sig av och lämnar mörsare, bomber och krut som krigsbyte till svenskarna. Till flykten bidrog anfall från tre svenska galärer som löpt ut från Nya Varvet.

Danska skeppen, några med svåra skador, återsamlas på Rivöfjorden, där blockaden fortsätter. Men belägringen upphör och en skadad kommendant Lillie kan dra en lättnadens suck.  1 000 bomber från mörsarna och 7 000 skott har gått illa åt fästningen. Murarna mot norr och väster är sargade.

Sår efter kulor som slagit i tornet syns fortfarande. En sitter fast ovanför porten till kyrkan.

Sjukhuset och kyrkan i tornet. Foto Ingemar Lindmark

Danskarna räknar efter striden in 60 döda och ett sjuttiotal sårade. Lika många ligger sårade på fästningen, de flesta från Älvsborgs regemente. De trettio stupade kan inte begravas på klippan utan hivas i fjorden efter en ceremoni i kyrkan inne i det skadade tornet.

Karl XII stupade i november 1718 i Fredrikshald. I freden 1720 återfår Sverige Marstrand och flera tyska provinser. Priset är 600 000 riksdaler och förlorad tullfrihet genom Öresund. Med freden i Nystad följande år sattes slutliga punkten för Sverige som stormakt.

Nya Elfsborg 1768

En tavla från 1919 uppmärksammar Nya Älvsborgs belägring.

/ Av Ingemar Lindmark

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s