Innan Mossfreden: Bohusläningen Berndt Storm den sist stupade i Sveriges sista strid

Överste Karl Skiöldebrand nära skjuta sin far vid Kjölbergs gästgiveri. Norska strategin bygger på en front längs Glommen och där möta svenskarna utnötta efter skärmytslingar i de bergiga gränstrakterna – där de ju fastnade i kriget 1808. Strategin spricker för det år högsommar och den överlägsna svenska flottan har landsatt trupper i Fredrikstad, även norr om Glommenmynningen. Se Norges historia 1784-1814.

1808-1809

1814


Till skillnad från de krigsvana svenskarna var de norske dåligt rustade, med trasiga kläder, rostiga gevär och dålig ammunition. Till skillnad från Karl Johan Bernadotte saknade norske ledaren Christian Fredrik militär erfarenhet.

https://maps.google.se/maps?cbll=59.263236,10.903208&layer=c&panoid=50627mm8aHOIgBs8zuP96Q&cbp=12,122.99,,0,2.74&ie=UTF8&ll=59.24201,10.944443&spn=0.213855,0.676346&t=m&z=11&source=embed&output=svembed
Visa större karta

6-10 augusti

Kung Christian Fredrik och hans statsråd får Karl Johans fredsinvit i Spyderbergs prästgård (nära Glomma där dagens E18 mot Oslo passerar). Det nya är att kronprinsen accepterar Eidsvollförfattningen med eget storting och statsråd. Villkoret är en union där Christian Fredrik abdikerat. Norska hären ska avrustas och att fästningar överlämnas i en avmilitariserad gränszon. Huvudstaden kan inte försvaras för hären leder brist på allt.

Svenska soldater kunde marschera genom gränsskogarna utan att möta motstånd. Det var så att säga en mjukare variant av brända jordens taktik som hade mött Napoleon i Ryssland. Karl Johan såg till att lokalbefolkningen behandlades väl, till exempel genom att dela ut säd. ”Påminnen Eder då, Soldater! att det icke är Norska folket som vi bekriga; att det blott äro dess förledare som skall straffas ..” var kronprinsen ord i svensk översättning.

Nära skjuta pappa
När de svenska trupperna når Glommen den 6 augusti gör rödrockarna som de brukar, de skjuter ett antal salvor och retirerar – i detta frontavsnitt till Seutelva och Kjölbergs bro en knapp mil norr om Fredrikstad. Bron rivs av försvararna som förskansar sig på västra sidan.

För att lyckas med kniptången runt Moss måste en ny bro byggas över ån. Elden som möter reparatörerna har gått till historien som slaget vid Kjölbergs bro – den 14 augusti, sista krigsdagen som blev inledning till Sveriges 200-åriga fred.

Svenska soldater forslar fram det nyhuggna timret för bron som ska byggas under natten – men jagas tillbaks till skogen av eldgivningen från bergknallarna på andra sidan. Överste Carl Skiöldebrand beordras att med 70 mannar ur östgötska Livgrenadjärregementet skeppa sig över ån och nedkämpa fienden med en kringgående manöver. Den unge översten tvekar först för vid herrgården trycker denna natt 600 fiender – som ändå tar till flykten när anfallet sätter igång.

Öppen berlinervagn

Med i reträtten följer en öppen berlinervagn eskorterad av rödrockar. Vad översten inte vet är att i vagnen sitter hans egen far, generalen Anders Fredrik Skiöldebrand, som på resan från Fredrikstad har rastat vid Kjölbergs gästgiveri.

Tillsammans med en diplomat och en trumpetare är han väg till stilleståndsförhandling i Moss. Det är ren tur att Karl Johans sändebud inte peppras med svenska druvhagel från översten, som får ge upp förföljelsen när han får benpiporna avskjutna av en kula från en dansk studentvolontär. (Carl Skiöldebrand dör tre år senare av sina skador).
Siste stupade i sista kriget

Fredrikstens fästning sett från Halden

Förvirring råder. Fredrikstad är erövrat och där styr Karl Johan invasionen över Glommen. Statsrådet Rosenkrantz får veta att hans slott Hafslund i Sarpsborg blivit militärt högkvarter för svenskarnas general von Essen. Halden, inklusive Carsten Tanks Röd Herregård, är invaderat och fästningen står under intensiv beskjutning.

I slutstriden vid bron kastar general Mörner in Bohusläns regemente. Tre man stupar. Den siste sägs vara indelte soldaten Berndt Storm, 32 år, från Solberga socken norr om Kungälv. Kvar i soldattorpet Södra Vinningstorp finns hans tilltänkta, konserverade soldatänkan Ellika Olofsdotter och hennes två barn, som nu måste klara försörjningen med en ko och en gris.

Christian Frederiks sammanbrott i Moss

Kontoret Moss Jernverk

10 augusti återvänder kung Christian Fredrik till Moss Jernverks kontorshus vid Mossforsen. Lokalen är ledig för kanongjutningen har upphört. Moss ligger bra till vid Kongevejen mellan Christiania och Bohuslän, dessutom nära fronten.

Tank beger sig med norska förhandlingsinviten till Karl Johan i Fredrikstad som genast skickar sina talesmän till Moss. Förhandlarna tvistar om detaljerna fram till 14 augusti samtidigt som den deprimerade Christian Fredrik låser in sig på rummet. ”Alt er forbi, alt Haab ude !” lär han ha sagt. Statsrådet vacklar. Officerarna och många andra ogillar den ”oduglige kungen” och vill fortsätta kriget.

Klockan sex på morgonen den 14 augusti ankommer Skiöldebrand till Moss, efter att under natten ha undgått kulorna från sin son. Den svenske generalen sammanträffar genast med Tank och Christian Fredrik. Förhandlingarna fortsatte under dagen pressade av dånet från svenska kanoner, trots att Karl Johan uppmanats lägga ner vapnen.

Till slut kom förhandlarna överens och gick till kungen, som trots det nervösa sammanbrottet kan skriva under avtalet som kallas konventionen i Moss. (Det så kallade konventionshuset finns fortfarande, fast parken ner mot forsen är borta).

Efterspel
I slutet ville båda kungligheterna få slut på kriget, fast av olika skäl. Förutom att slippa ett utdraget vinterkrig ville Karl Johan få frågan löst före Wienkongressen i september. Danmark fick rejält betalt betalt för att överlåta Pommern till Preussen, en transaktion där även Sverige fick ett antal miljoner riksdaler.

Karl XIII blev norsk konge formellt som Karl II, numret efter Karl I Karlsson Bonde på 1400-talet. Christian Fredrik blev Norges kortvarigaste kung, från grundlagsstiftande 17 maj i Eidsvoll till 14 augusti i Moss. 1839 blir han dansk kung som Christian VIII. Prins Oscar, femtonåringen som upplevde norska kriget från Uddevalla, blev som kung Oscar I nära i skandinavisk anda nära förtrogen med Christian VIII. Sonen Fredrik fick 1848-49 Oscar Is stöd med svensknorska trupper i kriget mot Tyskland och Preussen.

/ Ingemar Lindmark

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s