Gör exmilitära bergfortet i Munkedal till museum för kalla kriget

En av världens största atombombsäkra bunkrar bör öppnas och kulturmärkas, som i andra länder.

I februari 2023 öppnade Nordjyske museer Koldkrigsmuseet Regan Vest tre mil söder om Ålborg på Jylland. För 280 kronor får man en visning genom en tunnel 600 meter in i kalkstenen. Sedan promenad i en cirkelformad utgrävning med ledningsrum, kontor och bostäder för kungafamilj, regeringen och övriga statsledningen. Allt som allt 5500 kvadratmeter.

Utanför berget har för 75 miljoner kronor byggs en lokal där man veta mer mer om kalla kriget. Eller fika i kaféet och man inte för 250 kronor vill spisa ett smörrebröd i fortets kantin.

Inga hemligheter längre. Kulturskyddade bunkern på Jylland visas på Youtube. Sådana atomsäkra riksbunkrar för statsledningar finns i många länder. Några kan besökas, som Dienstelle Marienthal nära Bonn i Tyskland och Diefenbunker nära Ottawa i Canada.

Konferensrum i Diefenbunker. Klicka till Wikipedia.

En riksbunker för brittiska och utländska statsledningar som presenteras öppet i media är Burlington Bunker nära Corsham i sydvästra England. Obekräftade uppgifter säger att lokaler här hyrdes undewr andta världskriget för svenska exilregering och riksdagsledamöter. Som alltså var målet efter flykten från riksberget i Munkedal.

t djupt under presidentens sommarresidens Camp David i Maryland. Sannolikt med en tunnel till Pentagons jättelika bunker Ravens Rock i Pensylvania. Den kan också besökas som ett led i president Obamas transparensprogram  Weekend at Camp David. Trots att underjordiska platserna fortfarande ska skydda presidenten och högsta militära ledningen.

Militära bunkrar, aktiva för stridsledning eller nedlagda, visas ofta i media. Filmen om Holmenkollen Leir, kommandocentral för militären i Sydnorge, visade i nordiska TV-kanaler. Byggdes under kriget för tyska Luftwaffe och några år högkvarter för NATO.

Holmenkollen militära Fjellanlegg. Klicka till TV-dokumentären.

En av brittiska stridsledningscentralerna från kalla kriget som kan besökas i är Scotland’s Secret Nuclear Command Centre norr om Edinburgh. Turistattraktion sedan 2014. Härifrån styrdes bombplanen får man förmoda, som efter inflygning över Skagerack skulle korsa Sverige för att bomba i Sovjet.

Historieskrivningen om kalla kriget är i flertalet länder viktig för att återuppväcka mental beredskap för krig och kriser. Utom i Sverige? Trots att Natointrädet borde dödförklara hemlighetsmakeriet.

Våt filt över svenska bergrum

Högaktuellt just nu är filmerna Melker Becker producerat för Försvarsmakten. Den ena heter Om kriget kom, den andra När kriget kommer. För SvT gjorde Becker för SvT en serie Hemliga svenska rum, där vi fick inblick i anläggningar från krig historiskt och under kalla kriget. Men bara ur militär synvinkel eller från civilförsvaret. Inte med en säkerhetspolitik i det fördolda som kan få svenska självbilden att krackelera.

Två avlagda bergrum från kalla kriget visas för allmänheten. Aeroseum visar Säveflotiljens bergshangarer på Hisingen. Femöresfortet är ett annat besöksmål där man får uppleva hur kustartilleriet sköt utanför Oxelösund.

Men om forten avslöjar det ”neutrala” Sveriges säkerhetspolitiska dubbelspel är locket på. Vilket här illustreras med Riksberget Greger B380 i Munkedal, två mil norr om Uddevalla.

Svenska regeringar har tillsatt flera offentliga utredningar för att granska sin egen säkerhetspolitik under kalla kriget. En är Den säkerhetspolitiska utredningen ledd av s-trogne nedrustningsdiplomaten Rolf Ekeus. Vilket inte hindrar att rapporten Fred och Säkerhet SOU 2002:108 ger en bra analys av säkerhetspolitiken 1969-1989.

Utredningen pekar på ett dimma med svenska hemlighetsmakeriet. ”I våra nordiska grannländer och även internationellt har man gått mot allt större öppenhet och bättre tillgång till arkiven för forskare. Det är därför rimligt att också svenskt källmaterial görs tillgängligt för kvalificerade forskare i syfte att möjliggöra att svensk säkerhetspolitik under den andra hälften av det kalla kriget får en genomgripande, systematisk och nyanserad vetenskaplig granskning”. 

Vad som avtalades i de svenska kontakterna med Nato och USA sattes om möjligt ”inte på papper”. Mycket av det som fanns brändes på 80-talet. Resten hålls till stor del inlåst för forskarna, om forskarna ens får anslag. Då återstår bakvägen att forska i utländska arkiv, som professor Birgitta Almgren i Stasiarkiven. Fast svenska myndigheter sökte sätta krokben. Skolsamarbete och krutsmuggling till DDR är ömma tår.

Räddningsplankan är att dokumentera minnesbilder från de som deltog i uppbyggnaden av försvarsverken, som i detta fall försvarets bergrumkomplex Greger B380. För att så att säga bakvägen spegla den svenska säkerhetspolitiken under kalla kriget. Medan dessa personer och deras efterlevande ännu är i livet. Denna analys bygger på sådana berättelser i första, andra och tredje hand.

Störst i världen?

Bergrumkompexet Greger B380 är döpt efter namnsdagen då kung Gustaf VI Adolf invigde komplexet 13 mars 1958. Det året flyttade Marinkommando Väst fin med stab, stridsledningscentral och en skog med antenner på bergstoppen. Bohusläns kustartilleri styrdes också från berget. Totalt fanns plats för 4 000 personer 1958 enligt statsrådet vad statsrådet Ulla Lindström fick veta i en konselj. Dit hon vägrade bosätta sig, ihop med kungafamilj och regeringskolleger.

Citatet bevisar att anläggningen förutom det militära var ett Riksberg för landets makthavare. Med plats för 4 000 personer i 2 miljoner kubikmeter bergrum. Grovskattat med 4 meter takhöjd innebär det 500 tusen kvadratmeter golvyta. Motsvarande 50 hektar eller 70 fotbollsplaner. Vilket gör Greger till ett av världens största militära bergrum. I tyska Marienthal fick 3 000 personer tränga ihop sig på 83 tusen kvadratmeter. I Pentagons Ravens Rock finns/fanns plats för 5 000 militärer på ungefär lika stor yta. Regan Vest på Jylland och Holmenkollenanlegget är dvärgar med 4-5 tusen kvadratmeter.

Enbart storleken är ett argument för att göra Kvistrumberget till ett museum över kalla kriget. Det var ett säkerhetspolitiskt Kinderegg, särskilt lämpat att historiskt åskådliggöra kalla kriget: 1. Militärt med underrättelsetjänst och marinens stridsledning; 2. Ett riksberg som värn för kungafamilj och statsledning; 3. Skydda skeppningen över Skagerack, bland annat med olja till cisterner i berget.

Som att öppna Tutankhamuns grav

I början på 2000-talet köpte gräventrepnrören Anders Karlsson av Fortifikationsverket ett par hektar mark i Karlstorp söder om Kvistrumberget. Genom jord och betong tog han sig till öppningen till 180 rum i två plan, rensat på inkråmet som användes av Älvsborgs radio. Från masterna uppe på berget hölls kontakt med kustradiostationerna och försvarets verksamhet i utlandet.

Den som passerat vakter med kpist kom på den tiden först in i en stötvågstunnel. På långsidan en gastät gastät ståldörr med en gång till en vaktkur. Det var så långt spionöversten Stig Wennerström innan han stoppades. Idag är innanmätet för Älvsborgs Radio rensat i de xx rummen i två plan.

Längst in fanns en trappa ner till bergrummen under, fast den spärrade militären med armerad betong. Anläggningen är bygg som ett höghus. Högst upp fanns logement för bevakningen. Där kunde de ta sig upp för att skydda skogen med antenner på bergstoppen. Under Radio Älvsborgs Radio fanns två plan med marin ordergivning för Marinkommando Väst. Dit är alla ingångar plomberade så vi får lita till berättelser från personer som byggt och underhållit utrymmena. Eller lita till deras barn. Att på spioners vis lägga pussel helt enkelt.

Igenmurade trappan ner till bland annat militära stridsledningscentralen

Kanske finns ritningar för Greger B380 i ett arkiv i Moskva? Säpoanställde Stig Bergling fotograferade mängder med dokument avseende svenska bergfort från en pärm i ett olåst skåp på Försvarsstabens säkerhetsavdelning. Bergling sägs ha varit stationerad i Kvistrumberget, men belägg saknas. Annat än att han var reservofficer i kustartilleriet, som för Bohusläns del styrdes från berget.

Den som bilar betongen i trappan från Anders Karlssons bergrum kommer troligen upptäcka en militär ledningscentral, intakt så som den såg ut då. Med två IBM-datorer knutna till långa rader med dataskärmar. Radarskärmar matade från en roterande antenn som hissades upp genom en lucka berget.

Ledningscentralen var så stor att den kallades kyrkan. På golvet satt operatörerna vid skärmarna, dygnet runt. På en väggen projicering på stortavlor. Längs andra väggen läktare för officerare som tog besluten.

Tjocka kablar från Televerket sörjde för kontakten med andra ledningscentraler. Fienden skulle mötas med avancerat datorstöd, som marinens STRIKA och flygets STRIL.

Natobas?

Lokalen med känslig elektronik var/är innesluten i ett skal. Bastanta fjädrar fanns/finns under skulle dämpa stötvågen om bomber skakade bergmassivet. En montör som drog kablar ovanpå skalet hörde röster från centralen under. Inte bara svenska utan också engelska, danska och norska. Om det var en en tillfällig övning eller permanent bemanning är ovisst. För det senare talar att danska officerare med familjer bosatte sig i Munkedal, Ett barn i en av dessa familjer bor där fortfarande.

Boende i Karlstorp såg militära helikoptrar, som inte var svenska, parkera på ett gärde strax söder om Kvistrumberget. Ingen släpptes så nära att nationaliteten avslöjades. Från Natohögkvarteren på Kolsås nära Oslo och Karup mitt på Jylland tar det runt timman med helikopter till Kvistrum.

Runt 1970 sågs åtta engelsktalande i civila kläder promenera från bunkerporten i Karlstorp. De gick på järnvägsbron över Örekilsälven för att äta lunch på Åtorps pensionat. Amerikanska uttalet fick folk att undra. Installerade de apparatur i berget? Var de sambandsofficerare som tränade med svenska kollegor? I likhet med svensk militär som övade samband i grannländerna och i Natohögkvarteret i Wiesbaden

Svaret fick en person i Munkedal som levererade julmat inne i bergrummet. Vid julbordet satt amerikanska officerare uppklädda i uniform. Av allt att döma ingick de i dygnetruntbemanningen vid dataskärmarna, årets alla dagar. Som early warning österifrån eller styra militär aktivitet från andra hållet.

”Vi har varit militärt alliansfria i 200 år och det har tjänat Sverige väl” var ett mantra statsminister statsminister Magdalena Andersson upprepade två månader innan hon sökte medlemskap i Nato. Till skillnad från neutraliteten är inte alliansoberoendet folkrättsligt reglerat enligt Haagkonventionerna. Neutralitet inträder om krig utbryter i vår närhet och upphör om vi blir angripna.

Underrättelseprofessorn Wilhelm Agrell uppmärksammar i böcker det säkerhetspolitiska dubbelspelet. Det gör också Mikael Holmström i tegelstenen Den dolda alliansen. Är Greger B380 ett bra exempel hur Sverige tummade på den av regeringar hyllade alliansfriheten? Det är mer komplicerat än så.

Från Kvistrumfortet skulle Marinkommando hindra att vi fick importen spärrad. Olja fanns på lager bara för tre månaders behov. Svenska bygget tidigt femtiotal av en hamn och oljecisternerner längst in i Trondheimsfjorden var en felinvestering insåg man. Norrmännen var inte att lita på trodde man och transporterna över Kölen var besvärliga. Så Göteborg och Bohushamnarna återstod som livlina, även för att få in militär förstärkning

Säkringen av importen sjövägen innebar en samordning med ned militära motsvarigheter i Danmark och Norge, utan att äventyra vår alliansfrihet. Övningszoner och leder för ubåtarna behövde spikas. Flygplan tillåtas nödlanda i grannländerna. Samarbetet krävde samband över data och telenät. Officerare behövde mötas och träna. Så långt allt OK enligt krigslagarna.

Sträckte sig Natokontakterna i Kvistrumberget? Till en offensiv krigsplanering i strid mot en förväntat neutralitet? Inte mycket är känt. Samarbetet byggde mer på personliga kontakter än att sätta planering på pränt. Fanns sådana beslutrn på papper har de nog bränts eller gömts i kassaskåp. Men den tidens militärstrategiska realiteter hade det snarast varit tjänstefel att inte planera för gemensamma insatser i krig. Kvistrumfortet fyllde funktionen som ett lås i Skagerack, historiskt likt fästningarna i Kungälv och Marstrand.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s