Thorild en bricka i ett elakt spel. Politisk dagbok 1792-1794

Aktörer:

  • Thomas Thorild
  • Carl Gustav Reuterholm, president kammarrevisionen, ”diktator”
  • Nils Henrik Liljensparre, Stockholms förste polismästare, sedan underståthållare
  • Hertig Karl, förmyndare för kungen. Kung efter 1809.
  • Gustav IV Adolf, kung mars 1792.

/Ingemar Lindmark

Politiskt rådde hösten 1792 ett hela havet stormar i Stockholm. Finska baronen Reuterholm var visserligen bara president i kammarkollegiet. Men med sin nära relation till kungaförmyndaren Karl hade han den verkliga makten i riket. Inte ens biskoparna reagerade på rykten att Reuterholm var homosexuell.

Armfelt och andra gunstlingar var utmanövrerade och ruvade på hämnd. I Finland spirade nationalismen och man kunde inte lita på deras militär. Studenterna i Uppsala och Lund anfäktades av revolutionära idéer. De som kallades jakobiner var visserligen på defensiven eftersom revolutionen urartade i Paris.

Hertig Karl

Konspiratörerna bakom kungamordet fick  så lindriga straff att hertig Karl misstänktes ha haft ett finger med i mordkomplotten. Han ansågs som en politisk nolla som hade svårt att fatta egna beslut. På slottet Rosersberg nära Sigtuna gjorde han sig känd för ockulta seanser med frimurarorden.

Gustav IV Adolf var omogen för sina fjorton år. Var han son till Gustav III eller en stallmästare?  Ryktena underblåstes av hans farbror, hertig Karl.

Sergels nidteckning av Gustav III, stallmästaren och drottningen.
Thomas Thorild

Liljensparre ville ta i Thorild med hårdhandskarna men Reuterholm stretade emot. Han var en slipad politiker som ville undvika att Thorild blev en folkkär martyr

1792.
Januari.

Klas Fredric Horn (28) smider på sin gård Huvudsta mordplanen tillsammans med  Adolf Ludvig Ribbing (27). Horns nyblivne bekant Jacob Johan Anckarström (29) säger sig villig avlossa skottet.

Datum 4) Tidigare hovpoeten Bengt Lidner (31), Thorilds kamrat sedan studieåren i Göteborg, dör försupen och fattig.

21) Thomas  Thorild (32) skriver i Stockholmsposten artikeln Til dem som tvista om Högmålsfrågan. Samma månad utger han Det enda nödvändiga för rikets finanser vilket leder till en hätsk polemik med Carl Gustaf af Leopold (35).  Han ersätter sjuke Kellgren som Thorilds främste vedersakare

Riksdagen hölls på Gävle slott
Pechlin

23) För att näpsa adeln håller Gustav III riksdag i Gävle, där oppositionen är svagare än i Stockholm. Militär skyddar riksdagen. Samma vinter planerar några yngre adliga officerare vid Livgardet ett mord på kungen hemma hos förre generalen Carl Fredrik Pechlin (71) på Blasieholmen. Pechlin och de andra har opponerat mot kungen eftersom de stoppats i karriären. Adolph Ribbing  och Claes Fredrik Horn tros vara jakobiner som anfäktas av franska revolutionen. Horn är bekant med Anckarström, som övertalas att avlossa skottet. Flera möjligheter till attentat, bland annat på Haga och riksdagen i Gävle, går om intet.

Mars.
16). Gustav III reser från Haga till Operamaskeraden vid Gustav Adolfs torg. Han ignorerar varningsorden som skickats från en av konspiratörerna – Carl Pontus Liljehorn, som är stadens militäre befälhavare. Iförda masker går Horn, Ribbing och Anckarström in på maskeraden, där den sistnämnde avlossar skottet med kulor och tapetnubb mot kungen. Ropet ”Elden är lös” utlöser inte panik utan dörrarna låses. Polismästare Nils Henrik Liljensparre anländer och förhör de närvarande. En vecka senare grips Ankarström, avslöjad av pistolen Kort efter också Liljehorn, Pechlin och ett fyrtiotal andra.

Mordet på Operan29) Gustav III dör av blodförgiftning. Tretton år gammal blir Gustav Adolf kung. Hans gamle farbror hertig Karl utses till sin egen förfäran till förmyndare, ”ensam bland skälmar och mördare”. Frånsett frimurarna saknade han en politisk maktbas.
Anckarström på schavotten vid Riddarhuset

April

16) Jakob Johan Anckarström döms till hudflängning på tre torg i Stockholm och sedan avrättning följd av stegling på Skanstull.

25) Kaptenen Rouget de L’Isle skriver på natten en marschsång som sjungs av soldater från Marseilles och därför kallas den La Marseillaise.

Maj

10). Liljehorn, Horn, Ribbing och Erhrensvärd döms till halshuggning och förlorad egendom.

Juli

Carl Gustaf Reuterholm

3) Finske adelsmannen Carl Gustaf Reuterholm (35) anländer till Stockholm hitkallad från Italien av villrådige kungaförmyndaren Karl. Hertigen är äldre bror till mördade kungen. Frimurarvännen utnämns till president i kammarrevisionen. Staël von Holstein, revolutionssinnad svensk ambassadör i Paris, är också en tung rådgivare.

11) Nya tryckfrihetsförordningen om Skriv- och Tryck-Frihet upphäver censuren under Gustav III. En populär åtgärd bland författarna, men med komplikationer skulle det visa sig.

12) Reuterholm fruktar statskupp från gustavianerna och mobilisera militären. Han får hertig Karl att sparka Gustaf III’s gunstling Carl Gustaf Armfelt (35) från tjänsten som överståthållare (Stockholms landshövding). Reuterholm är då en rival mindre. Även hertig Karl blev en rival mindre, eftersom han uppvaktat sköna Magdalena Rudenschöld (27) i konkurrens med Armfelt.

14) Gustavianerna rensas från viktiga poster och ersätts framförallt av hertigens frimurarvänner. Eftersom Reuterholm har den vankelmodige hertigens öra blir han i praktiken diktator, allmänt kallad storvisiren.

16) Polismästare Liljensparre utnämns till underståthållare, det vill säga biträdande landshövding i Stockholm – med sin son Per Henrik som stadens polismästare.

15) Armfelt avreser för att sköta tjänsten som minister i Neapel. Han var lovad att bli guvernör över Pommern om  hovfröken Rudenschöld accepterat bli hertig Karls älskarinna. Armfelts korrespondens med Rudenschöld fortsätter.

Augusti

Thorild hyllar i skriften Om mildheten hertig Karl för hanteringen av kungamördarna. Reuterholm får också beröm. Thorild har nog en baktanke för han ber i ett brev till ”storvisiren” om löneförhöjning.

le Temple

10).  Tuilerierna i Paris stormas, monarkin avskaffas. Kungafamiljen interneras i medeltidstornet le Temple.

15) Reuterholm omvandlar dödsstraffen för de fyra adelsmännen bakom kungamordet – Horn, Ribbing, – till ett straff ”värre än döden”. Det blir evig landsförvisning och de körs snabbt i vagnar till Danmark. General Pechlin sätts på fästning och övriga komprometterade får lindriga straff.

17) Första numret utkommer av radikala tidningen Patrioten, som under Thorilds medverkan var inspirerad av franska revolutionen.

Gustav VI Adolf

20) Reuterholm och hertigen tillsätter en kommission som ska undersöka om trettonårige kungen Gustav IV Adolf är riktigt klok. Underförstått om han kan detroniseras så kan de båda herrarna behålla makten för gott. Pojkkungen tvivelaktiga faderskap är ett gott skäl för en kupp. Det ryktas att de tänker förgifta honom, kanske redan på gång för vad beror spasmerna på? Sådana misstankar närs vid hoven i Petersburg och Berlin.

http://www.timetoast.com/flash/TimelineViewer.swf?passedTimelines=825937

December.

Slottsbacken

7) När Reuterholm är på väg till hertigen skadas han på slottsbacken av tistelstången från en passerande vagn körd av en berusad kusk.

10) Tidningen Extraposten trycker en svensk översättning av Marseljäsen. Översättaren är anonym.

Ludvig XVI döms

11) Kung Ludvig XVI förs till konventet och döms.

21): Liljesparres spioner upptäcker  Thorilds Om det allmänna förståndets frihet på tryckeriet. Boken finns i boklådorna vid middagstid. Reuterholm, som värnar om Thorild, är sängliggande. Liljnesparre missar inte tillfället att komma åt både Thorild och Reuterholm.  Även Reuterholm en jakobin? Kanske häktas Thorild för att dämpa sådana misstankar hos ryssarna, vars ambassadör intrigerar i Stockholm.

Wrangelska palatset med Svea hovrätt

22) Thorilds bok tas i beslag.  Han bärs ”på folkets armar” till hovrätten (Wrangelska palatset på Riddarholmen), där han arresteras och förs till det ruffiga stadshushäktet (idag Stadsmuseet vid Slussen). Tryckfrihetsförbud, där boktryckarna kan straffas på samma sätt som 1774 års regler.

En skrämd Reuterholm skriver sitt testamente och delar ut skarpa patroner till stadens regementen.

Rådstugan i Bondeska palatset vid Riddarhustorget

23) Thorild vagn från häktet till hovrätten följs av en folkmassa som skriker ”leve Thorild” och ”Leve friheten och jämlikheten”.  Thorild får komma till  en drägligare cel i rådstuguhäktethäktet, där han tar emot besök. Han skriver och läser Rudbecks Atlantica och andra klassiker.

Studenter utanför Gustavianum i Uppsala

31) Uppsalastudenterna bildar ett revolutionärt konvent. Den unga tryckfriheten bärs i en kista till sista vilan av studenter prydda med svarta kokarder.

1793
Januari
Datum 7) Ett bråk med en officer leder till att  en handelsman Ebel och en flock  borgare på slottets borgård kräver bestraffning. Det s k Ebelska upploppet skingras av militär.

8) Regeringen förbjuder folksamlingar och klubbar, vilket även gäller krogar öppna efter klockan 9.

9). Liljensparre sparkas som underståthållare och blir som polisspanare i Pommern. Det innebär en rival mindre för Reuterholm.

21) Ludvig XVI halshuggs i en giljotin.

29) Mathias Hasselrot (24) firar examen och födelsedag i Lund. Marseljäsen sjungs ett tjugotal gånger då en vinbeskänkt Hasselrot avslöjar sig som översättaren. Det når Reuterholms spioner med följd att regeringen utfärdar häktning. Hasselrot gömmer sig under ett kar i en Malmökällare och tar sig sedan på natten sig till Pommern med en skuta. Där  gör han Thomas Thorild sällskap i Greifswald.

Se Hasselrots version av Marseljäsen.

Februari

22) Thomas Thorild döms av Högsta Domstolen till ett ”hårdare straff än avsättning”, nämligen fyra års landsförvisning, samt förstörande av hans litteratur.

Mars
Reuterholm avsiktsförklarar ett försvarsförbund med Frankrike.

7). Thorild avreser från Stockholm i en bekväm vagn med polisbetjänten Malmlin på kuskbocken. Som martyr är han äntligen en svensk kändis och snart också uppmärksammad ute i Europa. Reskassan är välfylld. Hans tillkommande -en  från stamlokuset giljad  servitris, som kallar sig Gustava von Kowsky – ansluter på resan.

9) Rädslan för bondeuppror som i Frankrike får de skånska godsägarna att flytta in till Lund. Adelsmännen retar upp studenterna, som samlas i Lundagård och angriper en bal – vilket har gått till eftervärlden som studentupploppet i Lund.

22) Thorild och hans Gustava reser med båt från Helsingborg till Danmark.

April

19) Thorild kommer till Köpenhamn. . En av de fördrivna svenskar han träffar är före detta prosten Johan Widén, som dömts till döden och efter benådning landsförvisats. Den revolutionärt sinnade Widén har nämligen i ett brev till hertig Karl anklagat honom för ”att antingen hemligen med förgift taga af daga den unge konungen, eller förklara honom för bastard”.

Även landsförvisade mordkonspiratören Claes Fredrik von Horn dyker upp i Köpenhamn, där han efter att ha berövats adelstiteln kallar sig Fredrik Claesson.

Maj
Reuterholms vän Erik Magnus Stael von Holstein (gift med en fransk premiärministerdotter) avtalar om defensivavtal med Frankrike (vars slutliga resultat blev en överenskommelse om subsidier 1795). Reuterholm vill befria sig från ryska inflytandet, där kejsarinnan månar om Gustav VI Adolf. Ryske ambassadör Stackelbergs manipulationer i Stockholm möts med en udökning av hemliga polisen.

Augusti
Thorild publicerar i Köpenhamn 16-sidiga uppsatsen Om Kvinnokönets naturliga höghet, som han anses ha skrivit under Englandsresan. Efter yttranden om en kunglig medlem på en kaffestuga utvisas han från Danmark

27) Thorild anländer till Hamburg.

September

5) Stockholmsposten publicerar Om Kvinnokönets naturliga höghet. (Eftervärlden har belönat Thorild med titeln Sveriges förste feminist).

November

5) Thorild kommer till Lübeck.

December
18) Magdalena Rudenschöld, hovdam hos prinsessan Sofia Albertina, och flera andra arresteras.  Reuterholms hemliga brevöppningsbyrå fångar in Armfelts brev på posten i Hamburg. Dessa tolkas som förberdelse statskupp med hjälp av ryska flottan. Rudenschöld, mor till Armfelts två oäkta barn, misstänktes kontakta de svenska och ryska regenterna.  1100 kärleksbrev upphittas mellan Magdalena och Armfelt, förutom några från en kärlekskrank hertig Karl. En svensk eskader misslyckades fånga Armfelt i Neapel. Men hans brev hittas, vilka indikerar en en statskupp.

1794

Januari

Thorild anländer via Kiel till Lübeck, där han är flitig brevskrivare. Gustava föder där sitt andra barn. Upplysningsmannen Thorild visar en konservativ dragning i skriften »Rätt eller alla samhällens eviga lag”. Kanske för att i ett tiggarbrev till Reuterholm bädda för en tjänst i Greifswald. Thorilds otydlighet kan förklara att publikationens devis ”Att tänka fritt är stort, att tänka rätt är större” blev bevingat.

Mars
Avtal om neutralitet med Danmark.

April
Svårt ansatt av lungsoten spärras Carl Michael Bellman in i en osund cell i slottets högvaktsflygel. Orsaken sägs vara en gammal och obetydlig skuld. Hemliga polisen upptäckte Bellman när han bevistade Westmans politiska klubbar. Vänner löser ut poeten i juni och han dör svårt sjuk i februari 1795.

Juli
22) Armfelts uppgrävda korrespondens i Neapel leder till att han och Magdalena Rudenschöld döms till döden. Fast Armfelt och hans familj har redan begett sig till Ryssland.

Augusti
1) Nya kaffeförbudet möts i flera städer med begravningar med en florklädd kaffekittel. Gustav VI Adolf upptäcker att drottningen och hovfröknarna dricker kaffe, ordinerat som medicin.

September

Långholmens spinnhus

22) Rudenschölds dödsstraff ändras till schavottering på Riddarhustorget och därefter inspärrning på Långholmens spinnhus.

1795

Mars

Thorild lämnar Lübeck under våren för vidare befordran till Greifswald.

Maj

Reuterholm ger OK till Thorilds tjänst som bibliotekarie i Greifswald.

Juni

Thorild flyttar till Greifswald. Han är sambo med Gustava von Kowsky tills de gifter sig 11 september 1797.

Källa: Google Maps

/ Av Ingemar Lindmark

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s