Var i Ucklum nyårsfirade Skottlands kung?

Kung Jakob från Skottland och hans späda drottning Anna övernattade i en timrad stuga denna nyårsafton 1589. Som när Josef och jungfru Maria en julnatt tog in på ett stall i Nazaret. Ett övernaturligt under i Ucklum förebådande unionen som skulle bli Storbritannien?

    
1658kart

Det långa slädpartiet som segade sig uppför Svenshögenbackarna  väckte stor oro i Ucklum.Tvånget att gratis skjutsa adel och myndighetspersoner längs kungsvägen var en plåga för häradets bönder . Skattepålagorna sved i de krigshärjade bygderna, senast frökenskatten för att betala kungliga bröllopsfester. ♦= klicka till karta

Och så nu i Ucklum ett sällan skådat praktfölje med norska och danska adelsfamiljer. Dessutom en lång svans med knektar och betjäning. Visserligen hade kungen med sig kockar med egen förning. Men för hästarna krävdes fritt foder. Det blev inte mycket kvar i ladorna för kreaturen den våren. Än värre var det om bönderna måste hålla med hästar för vad som i Norge kallades skyssplikten.

Om isen på Hällungen bar är det troligare att sällskapet tog den vägen än den backiga häradsvägen genom socknen. Längs Ljungskogsvägen från Ljungskilen till Ödsmål härjade stråtrövare så inte ens Oslobiskopen Jens Nilsson tordes rida där med sin uppvaktning. 1597, då en kvinna mördades i skogen, tog biskopen sjövägen. 1594 red han genom Ucklum till Norum och Solberga. Antagligen samma väg som Jakob och Anne for sex år tidigare.

Ett tjugotal år tidigare, under nordiska sjuårskriget, hade Erik XIV:s legosoldater bränt och mördat i landskapet. Sedan följde kung Kristians dryga skatter och dagsverken på Bohus slott. Och nu landsstrykarna som gjorde trakten osäker eftersom sillen just försvunnit i skärgården.’

En person i kortegen var väl känd, länsherren på Bohus Henrik Gyldenstierne, som mött upp vid Idefjorden  och sedan ledsagade kortegen söderut. I en släde, skulle det visa sig, satt unge kung Jacob VI från Skottland tillsammans med danska prinsessan Anna – nygifta fast hon inte ens hade fyllt femton. Båda långa och gängliga. Hon en stilig blondin känd för sin skönhet. Han var 23 men gick ostadigt, särskilt som berusad och det var han ofta. Resan från Oslo vid juletid och nu denna nyårsdagens morgon från Uddevallatrakten hade tagit på krafterna.


I socknens kojor

brusevy

I denna fattiga socken fanns inga herremän som erbjöd övernattning – som natten till nyårsafton på länsfogde Peder Bagges Holma säteri  i Brastad. I Ucklum trängde ädlingarna ihop sig i små ryggåsstugor, många nytimmrade efter alla brandskattningar. Skogarna var uthuggna för mycket ved kontribuerades, bland annat till Bohus slott och makningen i borggårdsbrunnen. Bästa virket var sedan länge hugget för båtvarven och danska slottsbyggen.

Var det kungliga följet övernattade i Ucklum denna nyårsafton vet man inte. Förmodligen i Grössby  med närbelägna prästbostället i Prästgärde . Sedan fylldes antagligen husen söderut ända ner till Grössbacke  och Norum .

Om det var ryggåsstugor sägs inte. Fast så gott som alla hus saknade skorsten. Röken låg som en kudde under nocken innan den silade ut genom vindögat – eller vinduet som man sa här, på Jacobs engelska lätt tolkat som the window. Ögonen släppte nämligen också in ljus från gavelspetsarna. När skorstenar murades frampå 1600-talet snickrade man ett loft, det vill säga en vind högst upp.

Fast prästen, som ofta tog emot resande, hade kanske ett bättre hus. Som herr Hans vid mitten på 1600-talet. Han avvisade en resande eftersom en tidigare besökare tömt visthusboden. När Hans påmindes om Pauli föreskrift att en präst bör vara gästfri så svarade denne ”Hade S:t Paulus bott så nära Stora Hällungen som jag, hade han, min själ aldrig skrifvit något sådant”.

Att Jakob var en förslagen kung, som lyckats överleva klanstriderna, hade nog Ucklumborna svårt att tro. Snarare en inåtvänd skolfux, vilket han faktiskt var. I renässansens anda hade latin och annan lärdom piskats in från tidiga barnsben.

De finlemmade dragen gav näring åt rykten att hans håg mer stod till manliga gunstlingar. Därför var pappa Fredrik II tveksam till giftermålet men han hade inte mycket att säga till om eftersom han dog några månader före vigseln.

 Änkedrottning Sophia såg till att paret vigdes på Kronborgs slott  i augusti 1589. Jacob deltog på distans med ett sändebud för han hade fullt upp med uppror i Skottland. Orkney  och en tunna guld ingick i affärsuppgörelsen.

Alliansen var angelägen inte bara av politiska skäl för mandomen måste bevisas med arvingar. Eller som han lär ha sagt ”Skyndar jag mig inte att gifta mig i unga år kommer folket att se mig som en kall trästock”.

stuga

Blonda Anna hade växt upp i lyx på slottet i Helsingör och såg nog armodets Ucklum som ett Guds straff. De insocknes såg nog henne som en späd flicka snarare än den drottning hon egentligen var, konfirmerat med ett Oslobröllop i november.

Ännu mindre kunde de ana att den unga damen skulle krönas till engelsk drottning i Westminster Abbey  tretton år senare tillsammans med gemålen, här omdöpt till James I. De blev de första regenterna för unionen England och Skottland, det vill säga det som tillsammans med Wales och Irland skulle bli Storbritannien.

uckstuga

Det frusna och utmattade kungaparet i en timmerstuga i Ucklum var en scen som deras skyddsling Shakespeare missade när han skrev Hamlet. Det rådde inte brist på vålnader och annat skrymt i mossarna och ljunghedarna.

Kanske rentav som hemvist för häxor som både hon och Jakob trodde på. En av de många resta stenarna i Grössby   hyllar forntidskrigaren krigaren Vidrik Verlandsson, känd från samma Saxo Grammaticus som gav inspiration till Hamlet.


Something is rotten in the state of Denmark

Fjorton skepp låg vid kajen för att föra bruden till Jakob som väntade Edinburgh. Danska flaggskeppet Gideon med Anna ombord förföljdes av olyckor. Först exploderade kanoner och sedan sprang båten läck i gattet mellan Danmark och Norge. Det gick inte bättre efter reparationen i Flekkerøy , som då var en befäst stad utanför Kristiansand. Svår storm satte stopp för överfart till mottagningsfesten i Skottland. I stället måste drottningen med en mängd danska och skotska diplomater ta sig de trettio milen till Oslo landvägen.

Danske finansministern anklagade för att skeppen var illa rustade. Hans försvar var att trollkonor gömt demoner i tunnor på båtarna och där orsakat stormarna. Det blev stor häxjakt i Köpenhamn 1590. Ett stort antal torterades och brändes, vissa på Kronborg.

North Berwick witch trials

Kung Jakob tog intryck och kom att fortsätta häxjakten i Skottland. Ett sjuttiotal erkände under tortyr i North Berwick witch trials i Edinburgh. Hundratals kroppar hittades senare i Princes Street Gardens nedanför slottet .

Kungen deltog med iver i rannsakningen och skrev till och med en bok om denna svartkonst – som i sin tur gjorde avtryck i Shakespeares Macbeth.

När Jakob fick veta att Anna var strandsatt i Norge for han i skiftet oktober/november med fem skepp och 300 man till norska västkusten och hastade sedan landvägen till Oslo. Där fick man brått att rusta för ett storslaget bröllop i Oslo Ladegård. Festandet fortsatte fram till julmorgonen då kortegen med alla slädarna drog söderut. Fast det ryktades att en beskänkt kung vinkade godnatt till stadens medborgare.

Gude Axelsson Gjedde, nationalromantiskt målad av Georg von Rosen

Bilden av en rumlare kan vare illvilligt förtal för kungen var både lärd och vetgirig. Efter att ha passerat Tanum stannade slädtåget vid Kville prästgård . Kungen ville träffa gamle prosten Gude Axelsson Gjedde, blind men annars vital för sina drygt åttio. Det krävdes mycket övertalning från sonen innan Gude ville tala med kungen. Jakob gjorde sig lustig över den gamle mannens vita skägg. Men Gude förargades av att hållas för ett vidunder och svarade ”nu har jag lefvat alltför länge” och gick till sin kammare.

Gjedde hade Martin Luther som lärare i Wittenberg åren efter att munken spikat upp teserna på kyrkporten. De höll sedan kontakten med brev. Gude tjänade som officer i krig tills Christian III behövde nya präster efter reformationen. Kvilleborna ogillade att den katolske prästen Germund byttes ut mod Gude. Rädslan för bakhåll fick prästen att ha både pistoler och svärd i sadeln då han red i socknen.

Jacob levde själv farligt i de skotska religionstriderna. Tipset om Kvilleprästen fick nog kung från sin ledsagare Henrik Gyldenstierne. Han pappa Knud Gyldenstierne studerade i Wittenberg ♦ och hade översatt Luthers katekes. Där läste han tillsammans med kusinen Frederik Rosenkrantz. De två adelsmännen besökte London, kanske med resultat att kungens skyddsling Shakespeare har med Guildenstern och Rosenkrantz som Hamlets studiekamrater i Wittenberg.

Se Hamlet med Rosenkrantz och Guildenstern.https://www.youtube.com/embed/abKFIhxPxe4?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=sv-SE&autohide=2&wmode=transparent


Regera medelst mord

Att vi i Nordeuropa fostrats i protestantisk anda kan vi tacka 1500-talets despoter. Regera medelst mord var populärt i de europeiska kungahusen. Släktingar burades in och torterades före avlivning. Handlingskraft utan att hämmas av moral var grundreceptet i Machiavellis Fursten.

Svenskarnas Gustav Vasa fick med Katarina av Sachsen-Lauenburg Erik XIV, som dräpte 2000 i Ronneby blodbad – innan han spärrades in av halvbrodern Johan III och enligt krönikan bjöds på ärtsoppa. Hur många som strök med i Ucklum och övriga Inlandshäradet vet man inte.

Kristian II, i Sverige kallad Kristian Tyrann. Hans reformation var tvehågsen. Papistjakten var i Bohuslän lika impopulärt som förbudet mot vrakplundring. Biskoparna ersatte Kristian med Fredrik II följd av dennes son Kristian III – som lät spärra in Kristian nummer två i ett slottstorn.

Kristian III äktade Dorothea av Sachsen-Lauenburg och blev svåger till Gustav Vasa. Det två kungarna jagade iväg katolikerna på 1530-talet. Det var i samma veva som Macciavelli publicerade Fursten, en handbok för kungar där handlingskraft hyllades utan att besväras av moral. Kristian och Dorotea fick Fredrik II som i sin tur blev pappa till Anna, gemål till Jakob VI.

Ann Boylean. Klicka till källan.

Henrik VIII i England var en despot i samma tidsanda. En av de åtta fruarna var Ann Boylean, vars huvud han knipsade 1536. Med henne fick han Elisabeth, som härskade över England och Irland 1558-1603. Elisabeth I efterträdde Henrik trots att mer legitimt avlade Maria Stuart hade bättre rätt till tronen.

Margaret Tudor, syster till Henrik VIII, gifte sig med kung Jakob V i Skottland. Han dog 1542 och efterträddes av nyfödda dottern Mary Stuart. Till skillnad från kusinen Elisabeth som förblev ogift och barnlös gifte sig Mary med sin halvkusin Henry Stuart 1565. Med lille Jacob i magen såg drottning Maria sin svartsjuke man släpa iväg hennes skrikande sekreterare David Rizzo, som efter knivhuggen kastades genom fönstret ut på borggården.https://www.youtube.com/embed/ZJnXtimR8o4?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=sv-SE&autohide=2&wmode=transparent

Maria fick hämnd för mordet året efter då hennes älskare, jarlen av Bothwell, såg till att lord Darnley sprängdes i luften. Skotska rebeller gjorde uppror när katolskt sinnade Maria och Bothwell gifte sig 1567. Maria abdikerade och sattes i fängelse. Årsgamla sonen kröntes 1567 på slottet Stirling  till Jacob VI. Där fostrades han strängt i presbyterianska tron. Slottet låg på en klippa vid floden Forth, väl skyddad från mordkomplotter. Regerandet skötte Marias illegitime halvbror James Stuart, 1:e earl av Moray.

Bothwell hoppades få militärt stöd i Danmark men en storm drev båten till Bergen  där Fredriks farbror, länsherren Erik Rosenkrantz, burade in honom på Bergenshus. Därtill uppmuntrad av Bothwells försmådda älskarinna Anne Rustang. Kanske fick han åka fångkärra genom Bohuslän för att spärras in på Malmöhus ♦. Annes pappa Fredrik II hade inte glömt att Bothwell kapat danska skepp nämligen.

Maria fick skilsmässa för hon påstod sig ha blivit våldtagen före bröllopet. Han fick tillfälle att begrunda sina synder på Själland – där han fick sitta i en cell på Dragsholms slott ♦, tills han dog 1578.

Elisabeth I. Klicka till källan.

När Maria rymde från fängelset 1568 blossade striderna upp igen mellan protestantiska presbyterianer och katolskt sinnade. Lord Morays soldater besegrade Marys, som då sökte skydd hos Elisabeth I i England. Fast Mary såg sig ha bättre rätt till engelska tronen än sin illegitima kusin. Elisabeth tog därför det säkra för osäkra och och låste in Maria i slottsfängelser i hela nitton år.

Mary fick trösta sig med att hennes förtrogne James Hamilton mördade lord Moray 1570. Hans farfar Matthew Stewart tog över regerandet men rönte samma öde året efter. I denna vendetta gick fler makthungriga stormän mot en snar död. Det var en i våld härdad Jakob som 12 år gammal blev myndig och kunde ta över regerandet. Tre år senare kidnappades han av adelsmän, som var trogna det protestanstiska, och hölls inlåst nästan ett år.

Jacob fick 1586 ett halvt löfte att ärva engelska tronen efter barnlösa Elisabeth. Vilket inte hindrade Maria Stuarts planer att lönnmörda sin kusin för att erövra samma tron. Med följd att hon avrättades året efter.

regent680

Klicka till större bild


Resan genom Inlands härader

Nyårsdagen lämnade det kungliga slädtåget Ucklum. Mycket talar för att de tog samma väg som biskop Jens Nilsson 1794. Den gamla prästvägen rundade Hällungens sydspets vid Sandbacka och fortsatte över bergen till Ribbetegen och Kläpp, där landsvägen idag grenar sig västerut mot kusten. Lifta med en MC från Herrgusseröd, 3 minuter in på Youtubeklipper – fram till Kläpp:https://www.youtube.com/embed/kEFmhSHsSHE?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=sv-SE&autohide=2&wmode=transparent

Efter skiljevägen vid Kläpp kan sällskapet ha valt södra väggrenen förbi Gategården och Holm (idag rondellen med Shellstationen / Borealis i Stenungsund) till Högenorum. For de samma väg som biskopen tog de Getstigen över bergen till Spekeröds kyrka. Om det inte var så att man från Ucklum tog vägen över Grössbacke genom Spekerödsdalen fram till Hakefjorden. Och sedan gamla vägen ner till Solberga.

Kanske undrade Jakob om något av spanska armadans skepp strandat vid Bohuskusten. Spanske kungen Filip skickade sommaren 1588 ut 137 skepp för att med soldater från Spanska Nederländerna erövra England, sannolikt med hopp om Maria Stuart som katolsk regent. Det marina korståget besegrades av Francis Drakes örlogsskepp i Engelska kanalen. Den ”oövervinnerliga” armadan rundade Skottland varefter en orkan slog ut halva flottan. Enstaka båtar blev vrak vid norska kusten.

Förde jutska strömmen något skepp mot bohuskusten, som så mycket annat vrakgods? Bohuslänska vrakplundrare avslöjade ogärna sina fynd. Men det finns en indikation. När gossen Bernt Mathiasson 1851 lekte på Kaurö Tärnskär  utanför Tjörn såg han något som glimmade i vattnet. Pappan, som fiskade med en landvad, plockade upp föremålet. Det visade sig vara en gulddublon präglad under Filip II:s regeringstid. Kom det från ett av armadans skepp? Eller från Jungfru Elisabeth med Fredrik av Hessens dyrbarheter, som strandade vid Härön  strax intill 1717?

kyrkekarta

Skottar var inte populära i södra Bohuslän efter soldatesken som härjat i bygderna. Inte så få deserterade eftersom svenske kungen Johan III saknade sold till sin legohär. När Jakob och Anna for genom Solberga  hörde de säkert talas om de två skotska knektarna som fyra år tidigare mördade prästen Arne och hans folk, för att sedan bränna prästgården. (Om det nu inte var så att skottarna hörde till löskefolket som deltog i det nu felslagna sillfisket).

Skattkistan lastades i släde som sedan med hästarna sänktes i Åseby kile . Gärningsmännen greps i Marstrand och enligt ryktet med glödande stänger jagades runt pålar där tarmarna var fastspikade. Denna mer eller mindre sanna skräckskildring från Stegelberget vid Branehög – där mordknivarna slipades – var i så fall i kung Jakobs smak. Han skulle själv se till att åtskilliga trollkonor brändes på bål hemma i Skottland. Sant är att de två skottarna styckades med åtta steglar, det vill säga åtta delar.

Stegelberget i Solberga. Galgarna och steglarna som styckade skottarna fanns kvar vid kungaparets genomresa.

Henrik Gyldenstierne underhöll säkert kungaparet med fler skrönor under resan längs kusten. I en solbergakile påstods det ligga sex slädlass med silver, vilka sjönk genom isen under en skattleverans från Norge till Danmark.

lekeberg

Brattön  syntes på långt håll och var ett landmärke för inseglande till Marstrand. Ön med Blåkulla var populärt tillhåll för västkustens häxor långt före trolldomsprocesserna åttio år senare. Särskilt gillade de att ställa till sattyg för fiskare och andra sjöfarande. Så varför inte för drottning Annas skepp ute i Skagerak?

Utan sill i skärgården blev det svår nöt längs kusten och ut mot syndiga Marstrand. Järtecken, som att en gris föddes i Oslo 1580 med ett aptryne i ett människoansikte hade man struntat i.

Rastade följet i Gullbringa säteri? Som enligt sägnen fått namnet av att unionsdrottningen Margareta där återfick sin älskades guldring. Den förlorades på platsen där hon drevs i land, därav namnet Tjuvkil.

Som för så många andra gårdar i landskapet brände svenskarna Gullbringa ♦ och drev iväg kreaturen. Ägaren, fogden Jens Holgersen Ulfstand, stupade i Bohus belägring 1566. Änkan fick sedan klara sig med elva barn på gården så gott det gick.


Från koja till slott

slottsal

Ena natten i Ucklum, den andra på Bohus slott med kanonsalut och festligheter. Söndagen hölls tre predikningar. En på på tyska i salen för Anna, eftersom hon var uppfostrad av morföräldrarna i Mecklenburg. Kungahällas präst Jensen Basse talade på latin för Gyldenstierne, kung Jacob och hans uppvaktning. De andra fick evangeliet på danska.

Efteråt blåste åtta trumpetare till dukat bord i stora salen. Henrik Gyldenstierne skålade för kungaparet, änkedrottning Sophie och Danmark. Efter alla rätterna följde dans till sent på kvällen.

boslott2

Resans strapatser och kalaset tog på Annas krafter så sällskapet stannade fem dygn. Var inte Gyldenstierne redan bankrutt så blev han det. Länsherren måste sälja kustgårdar med strandsittare, som utan sill var dåliga skattebetalare.

bohusbrunn

Det mesta av skadorna från de sju belägringarna var reparerade. Murar med nya bastioner utanför stärktes för att tåla den nya tidens kanoner. För Inlands och Hisingens bönder var bygget en plåga, med dagsverken och dryga skatter. Vägran kunde medföra eldning och bergbrytning i borggårdsbrunnen.

bohus1650

Mycket sten bröts och fraktades, bland annat från gamla klostret i Dragsmark. Fast så mycket till slott var det inte för det praktfulla renässansslottet byggdes senare, av Annas bror Kristian IV.

stirling

Bohus slott ♦ uppe på en klippa vid en flod påminde om Stirling Castle, där Jacob tillbringat sina barnaår. Ett väl så starkt fäste som under hans tid stod emot tre belägringar från skotska upprorsmän.

Kung Jakob lyssnade säkert intresserat på berättelser om Bohus krigshistoria. Avsatte Kristian II återkom 1531 till Norge med skepp och soldater från sin morbror Karl V i spanska Nederländerna. Osloregionen ner till Bohuslän erövrades. Men belägringen av Bohus misslyckades och Kristian sattes i danskt fängelse.

Svenskarna lyckades inte heller de sex gånger fästningen belägrades under sjuårskriget. Utom 1566 då svenska soldater efter lyckad stormning hissade flaggan på Röde Torn – tills en dansk martyr kröp under och tände krutmagasinet. Man tror att 250 svenskarna flög ”som kråkor i luften” vilket gått till historien som Bohusiska smällen. För Anna var det ett speciellt minne för på pappa Fredrik II:s grav i Roskilde domkyrka sitter en bronsplatta, smällens åminnelse.

bohussmall

23 år gamle Nils Sture fick skulden för anfallet som enligt danskarna tog död på 2 300 i svensk tjänst. Iförd halmkrona fördes han till Stockholm på en utsvulten häst där han dömdes till döden. Året efter mördades han i Uppsala av en paranoid Erik XIV, följd av dödande av ett antal andra, misstänkta för en sammansvärjning.

Nils Sture var välbekant för kung Jakob. Sjutton år gammal besökte Nils London för att framgång föra fram Eriks frieri till Elisabeth I. Äktenskap med Erik var åter på tapeten. Eriks syster Cecilia Vasa for sedan med stor uppvaktning till Elisabeth i London 1565. Den nära vänskapen byttes till sin motsats då Cecilia drog på sig stora skulder och haffades av fogdarna i Dover. Tillbaka till Sverige fick och egendomar av bror Johan, som utmanövrerat Erik. Dessutom fick hon ett par skepp som gjorde henne till Östersjöns sjörövardrottning, med förkärlek för engelska skepp. 1590 var hon åter igen utfattig och for på tiggarresa till europeiska hov.


Köpenhamnsresan

Stormen hindrade sjöresan för att runda Göteborg. Förmodligen sökte man lov från Johan III för att passera landvägen. Skröplige änklingen Johan regerade ett land i kaos. Älvsborgs lösen som fredsvillkor från sjuårskriget och dyra skotska legosoldater i Baltikum tärde på finanserna. Sala silvergruva sinade. Silvret i mynten späddes ut med inflation som följd.

Mitt på dagen 7 januari lämnade sällskapet Bohus slott i praktfulla slädar som körts upp från Danmark. Vid färjeläget begärde danskarna fri lejd över svensk område. 600 svenska ryttare sägs ha följt ekipagen på älvens östsida för att mötas av dubbel svensk lösen från kanoner på Gullbergs fäste och Elfsborgs slott ♦. På kvällen kom de fram till danska Halland, för att dagen efter fortsätta mot Varbergs slott ♦. Där stannade de i sex dagar för Anna var fortfarande krasslig.

Skotska kungaparet togs emot av änkedrottning Sophia och tolvåringen kung Kristian IV på Kronborg i Helsingör. De underhölls ståtligt med riddarspel, fester och ett bröllop för Annes syster Elisabeth med tysk fursten Henrik Julius. Jakob växlande supandet med lärda föreläsningar på universitetet. I mars får han ut till Tycho Brahe, svåger till Henrik Gyldenstierne, för att se den kungliga astronomens observatorium Uranienborg ♦.

Stjärnor och kometer var populära symboler för Shakespeare

Brahe hade utan teleskop upptäckt en avlägsen stjärna i Cassiopeja och nyligen också en komet ute i rymden. Jacob tog av sig en guldkedjaoch hängde den om halsen på Brahe. Den kompletterade bronsprotesen som täckte nässkadan erhållen från en duell i Wittenberg. Munskänkar provåt maten före brakfesten där gästerna försökte supa varandra under bordet.


Storbritanniens första regenter

Efter systerns bröllop avseglade Anna och Jakob med skeppet Gideon och anlände till Edinburgh i början på maj. I intåget red Jakob bakom sin drottning i den silverbeslagna vagn medtagen från Danmark. Strax efter kröntes hon som första icke-katoliken i residenset Holyrood Palace, med en 600 personer i betjäningen.

Hon tycks inte ha skrämts av makens jakt på häxor för äktenskapet var till en början lyckligt. Visserligen var hon tjugo när hon födde första barnet vilket spädde på ryktet om Jakobs böjelser för män. Som inte dämpades av det faktum att kungen höll sig med älskarinna och att Anna under tolv år var gravid nio gånger. Två ledde till missfall då hon stred om vårdnaden av sonen Henrik, som Jakob låste in hos andra på slottet Stirling. Tills hon krävde att få ta med kronprinsen till London då Jakob blev kung också över England 1603.

kronwestabb2

Som första regenter i unionen Skottland / England kröntes Anne och Jakob, nu James I, i juli 1603. Bland de förnämsta gästerna sågs markisinnan av Northhampton, även för sitt hår känd som Helena the red. Hon föddes som Elin Ulfsdotter Snakenborg i Östergötland och ledsagade Cecilia Vasa till London. Hon gifte sig med en markis och blev som hovdam drottning Elisabeths förtrogna.

magreteh
anne-jpjmfg

Har gener i dynastin Oldenburg smittat av sig på Danmarks nuvarande drottning, Magrethe II? Båda långa och lika till utseendet. Och kända för konstnärliga intressen.

Moderskärleken var inte populär. Anne sågs visserligen som intelligent men också egensinnig och härsklysten. Hon höll sig undan politiken och uppmuntrade – mer än maken- arkitekter, målare och musiker. James beskyddade teatersällskapet The Kings Men, med Shakespeare som aktör och författare. Som tack hyllade han kungen med Macbeth. I en scen nedkallar häxan 81 veckors storm över skeppet Tiger. Premiären lär ha setts av Annes bror Kristian IV som gästade London 1606. Anne bröt traditionen med enbart manliga skådespelare och medverkade själv tillsammans med andra kvinnor i föreställningar. Kristian och Jakob/James fann varandra i supegillen, så till den grad att en maskerad till deras ära gick över styr.

Bara två av Annes barn nådde vuxen ålder, Elisabeth och blivande kungen Karl I som fick ännu större problem att styra England än sin far. Han dömdes och miste huvudet i schavotten 1649. Jakob försökte förgäves med hjälp av markisinnan av Northhamton få dottern gift med blivande kung Gustav II Adolf.


Ucklum i den storpolitiska stormens öga
Hela Hisingen avbränt. Likaså Uddevalla och Kungahälla. 450 gårdar uppbrända däremellan i Inlands härader. Ägarna mördade och boskapen försvunnen. Kalmarkriget 1611-1613 har i Bohuslän gått till historien som Brännefejden, den värsta 160av0-talets fyra krig i landskapet.
Bohuslän, särskilt bygderna längs Göta Älv, låg i skärningen mellan två politiska block. Danmark/Norge, som med handeln hörde samman med brittiska öarna. Sverige var under Vasakungarna orienterat mot söder och öster, som en spärr för handelsvägarna västerut.

I oktober 1610 meddelade 23 år gamle Christian IV sin svåger James I om att krig var på gång mot Sverige. Lägligt, för Karl IX var gaggig efter slaganfall. Danske kungen retade sig på att handeln över Göteborg, med inflyttade holländare, krympte hans tullinkomster i Öresund. Nya slussen i Lilla Edet ♦ underlättade export av järn och skogsprodukter. Dessutom var svenska expansionen vid Finska viken och i Lappland ett hot. Vasakungen hade också den dåliga smaken att sätta tre kronor i riksvapnet.

bohuscell

Krigsplanerna märktes då skeppskaptenen Isak Pedersen Månsskjold för flottans räkning rekryterade båtsmän och skyttar i Bohuslän. (Isak, som var halvbror till Anne Måneskjold på Ströms säteri i Hjärtum, bosatte sig senare i Grohed ♦ söder om Uddevalla. Oklart på grund av hustrumisshandel eller uppvigling av Grohedsbönderna så livstidsdömdes han 1626 till Dragsholms slott, i samma torn som hyste jarlen av Bothwell).

Mobiliseringen fortsatte med att 2 000 knektar togs ut bland landskapets ungkarlar. Många stack till skogs och de andra hade inte heller lust att ha ihjäl grannarna på andra sidan gränsen. Hur folk och fä gömde sig i obygden har Ljungskileförfattaren Stefan Edman skildrat i Bredfjällsspelen.https://www.youtube.com/embed/5yrtqLVXuoM?version=3&rel=1&showsearch=0&showinfo=1&iv_load_policy=1&fs=1&hl=sv-SE&autohide=2&wmode=transparent

Kung Kristian litade med på sina legosoldater då han anföll Göteborg. Efter misslyckade stormningar av Elfsborg och Gullbergs fäste  ♦ intog trupperna nya och gamla Lödöse och fortstte in i Västergötland, överallt med spår av terror och brända gårdar. Fast än värre drabbades Öland och Kalmartrakten.

Där ledde sjutton år gamle motanfallet. I början på 1612 återtog svenskarna Nya Lödöse där Kristians tyska legosoldater snabbt byte sida och dräpte 300 bondeknektar – där säkert många från Bohuslän. Svenskarna fortsatte sedan med att bränna var femte gård i Bohuslän, de flesta på Hisingen och i Inlands härader.

Belägringen av gamla Elfsborg 1612

Under våren fick Kristian förstärkning med engelska legosoldater som med hjälp av flottan belägrade gamla Efsborg. Från Bohus forslades bondeknektar, kanoner, förråd och brännvin. Bohusbönderna bidrog med 200 hästar. Älvsborgs kapitulation blev dyrköpt. Resultatet av fredsförhandlingarna i Knäred 1613 som kung James / Jakob medverkade till måste Sverige betala en miljon riksdaler för att återfå fästningen. I Älvsborgs lösen ingick också pant för Göteborg, Hisingen, nya och gamla Lödöse och ett antal socknar i Västergötland.

Inför övermakten sänkte man på Elfsborg fartygen som danskarna sedan fiskade upp. En var Lamprenen som sedan Jens Munk använde för att med bohusläningar i besättningen utforska Hudson Bay i Kanada. Munk deltog i Elvsborgs belägring och hann också med att bränna ner Göteborg.

/ Av Ingemar Lindmark

En reaktion på ”Var i Ucklum nyårsfirade Skottlands kung?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s