I Ucklum: Bankdirektören med största pensionen i fattiga släktens fotspår

55 år gammal läste Handelsbankschefen Arne Mårtensson Ulf Lundells Jack och gjorde då sitt första tonårsuppror. Ett sådant hann skeppshandlarsonen inte med när han gick ut med toppbetyg från gymnasiet i Vänersborg.

Inte heller från Handels i Stockholm, där han var kårordförande. Politiska karriären som viceordförande för ungmoderaterna bröts med jobbet 1974 på Handelsbanken i Göteborg där han blev regionchef. 38 år gammal drog han till Stockholm som VD för hela banken, lönsammare än konkurrenterna eftersom han undvek bankkrisens grynnor.

/ Av Ingemar Lindmark   ♦= klicka till karta

Helene och Arne Mårtensson. Klicka till bild speglad från Aftonbladet.

Vid 55 hoppade han av som styrelsens ordförande och stack i väg med nya frun Helene på tre års världsomsegling genom Kap Horn och sniff på Antarktis. Segelbåten, en 62 fotare från Hallberg Rassy i Ellös, gick på 15 miljoner. Med en pension på 750 000 i månaden har han råd.

Fler filmklipp.

Får han leva och ha hälsan får han totalt ut 225 miljoner kronor, vilket är rekord från ett svenskt företag. Percy Barnevik från grannstaden Uddevalla räknar hem dubbla pensionen, men det är från ABB i Schweiz. Just när detta skrivs sitter paret Mårtensson i Yaghan, som båten heter, i Sydatlanten på väg till gamla valfångarön Sydgeorgien. Följ resan på bloggen.


icarlsson

Tidsresan
Här låter vi Arne Mårtensson göra en tidsresa till förfäderna i bohuslänska Ucklum – närmast morfar Algott Carlsson. Han hade under första världskriget lanthandel i socknen, innan han flyttade till Trollhättan och blev fastighetsmiljonär. Där gav han och Berta liv till Arnes mamma Ingrid, som sedan gifte sig med skeppshandlaren Aldo Mårtensson i Vänersborg. Hon bor där fortfarande, drygt nittio år gammal, i en villa väster om Dalbobron.

Arne Mårtenssons morfars far Albert Carlsson, kallades i Ucklum för feskarn eftersom han kom från Smögen och i bygden sålde fisk från flaket på en trehjulig cykel. Hemmansägare var han också, på Sköldunga Övergård , sedan länge i släkten på hustrun Andrietta Dorotheas sida. Många i socknen räknar anor till gårdens Lars Hansson och Karin Jonsdotter, båda födda 1763.

katmorbux

Feskarns svärmor Catharina Eliasdotter kallades Mor i Buxeröd ♦ av folket i missionsförsamlingen, som hon grundat.


Läsarvandringen

Det var många utsocknes läsare och släktingar som denna vinterdag 1915 steg av tåget i Svenshögen för att söderut vandra till Buxeröd och där följa Catharina till den sista vilan. I denna fiktion följer vi Arne Mårtensson, hennes barnbarns barnbarn, på samma drygt millånga vandring.

svstn
Svenshögens station 1905. WGS84 58°8’40.3″N 11°56’11.6″E WGS84 DDM 58°8.671’N 11°56.194’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.144518, 11.93656 RT90 (nord, öst) 6453286, 1272235 SWEREF99 TM (nord, öst) 6448896, 319691

Bilden på Svenshögens nybyggda station  är knäppt 1905 – två år innan trafiken kom igång genom tunnlarna väster om Hällungen för att sedan fortsätta längs Bratteforsån till Ljungskile. Tågen brukade stå ett bra tag för att fylla loktanken med vatten. Bakom pollarna där hästarna bands syns hagen där Albert Larsson ett par år senare öppnade lanthandel. Alberts och Adelinas son Gunnar tog över och sedan dennes son Lars Åke Larsson fram till stängningen i mitten på 80-talet.

Det Zettervallritade stationshuset byggdes ståtligt för rälsen hade sträckts till Norge om inte unionen spruckit det året. Stinsen Brynnel bodde med sin familj på övervåningen, förmodligen med elektricitet om nu inte stolpen var till för telefon eller telegrafen. Stinsens son Erik blev polis i Göteborg och pappa till operaprimadonnan Monika Brynnel.

marten3

Svenshögen

Efter en kilometer kommer följet till gården  ägd av Emanuel Olsson, son till Olof Johansson och mor i Buxeröd. Intill det röda huset reste sonen Algot senare ett litet hus, klätt i eternit. På höjden mot norr byggde Albert Karlsson – Mårtenssons morfars far – ett eget hus.

På familjefotot ses Emanuel (1860-1937) med sönerna Enok (1889-), Algot (1895-1986). Närmst hönsen mor Julia Jonsdotter (1860-1930) med sonen David Henry (1899-).

enok
Bild från hembygdsföreningens Ucklumboken

I Ucklums födelsebok är namnen ”Olof Algot” och ”David Henry” satta inom citationstecken. Barnet är ej döpt af prost i Sv. kyrka eller enligt dess ordning. Dopet bekräftat af pastor Holmdal, Grinneröd noterade kyrkoherde Lars Johan Nyblom om Algot. OBS Förestående ”dop” anser undertecknad sakna sakramental kraft och betydelse skrev Nyblom om Henry. Han ärvde namnet efter sin döde bror om vilken prästen skrev: Uppgifves vara döpt av lekman den 19 januari 1897. Såsom dopvittnen uppgåfvos ”Albert Carlsson o Andrietta Carlsson Svenshögen” hvilka personer ej finnas där skrifna”. Arnes mammas morföräldrar gifte sig 1890 och skulle bygga ett hus nära Emanuels gård. Nyblom missade inte tillfället att ge paret en pik.

nyblom

Inspirerad av väckelsesånger från hembygden i Halland skrev Nyblom en mängd sånger och psalmer för svenska psalmboken. Fast han var en tvättäkta schartauan som nog såg frimicklarna värre än Belsebub. Eller som han skrev om kolportörerna ”Villafarande lära har för åtskilliga år sedan fått insteg i Ucklums församling och synes äfven hafva vunit någon utbredning.”

Prästerna målade gärna Ucklum som ett syndens näste, med dryckenskap och tjuveri. En som rannsakades i en tjuvsläkt var Katarina Johanssons granne i Buxeröd, rusthållaren och bonden Erik Rasmusson (1788-1853).

Predikanten Nyvall, som verkade i Romelanda och Ucklum, ville inte vara sämre: ”De (kyrkoherdarna) är kärlekslöst dömande, och ofta förekommer bland dessa männ superi, girighet och lögn. På sina håll uppträder prästerna mot sina åhörare som rytande Leion”.

Enok tog över föräldragården följd av finlandsbarnet Aimo Kangas (1937-2008) med hustrun Maud (1939-1986).

Algot Olsson var bas för isladan  vid järnvägsstationen tills hanteringen blev nerlagd 1945. Handsvansarna ersattes med motordrivna sågar för att skära ut block som med hästar släpades i en ränna till ladan. Isen skickades sedan med tåget till butikernas kylskåp och fiskdiskar i Göteborg. Sanatoriet, som byggdes för tbc-sjuka 1911 släppte ut det orenade avloppet en bit uppströms sett från isupptaget.


Rånet

Ett par hundra meter längre fram byggde bagare David Lundqvist ett bageri  1936 med plats för sanatoriebesökare ovanpå. Huset nedanför kallas inte rånet för att Clark Olofsson bodde där med sin pappa brödutköraren, vilket var runt 1950. Utan för att Lundqvist bakade rån till glass och annat.

Rånbageriet
Rånbageriet. WGS84 58°8’26.8″N 11°56’25.8″E WGS84 DDM 58°8.447’N 11°56.429’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.14078, 11.940486 RT90 (nord, öst) 6452857, 1272442 SWEREF99 TM (nord, öst) 6448469, 319903

Arne Mårtensson startade karriären på Handelsbanken 1974 där han snabbt blev regionchef i Göteborg.

24 mars 1976 går Clark Olofsson in på Handelsbankens regionkontor vid Brunnsparken i Göteborg . Uppe i direktionsvåningen klipper han telesladdarna och kräver 930 000 kronor. Han låser in gisslan och går lugnt ut med pengarna i en bag. En polisspärr forceras och han kör raka vägen upp till Ucklum.

En och annan i Svenshögen tycker nog att numera är det bankdirektörer som rånar banken.

På Ekekullen  på andra sidan järnvägen byggde Emanuel och hans söner ett missionshus. Efter predikantens söndagspredikan bjöds på kaffe och äggsmörgås. Elin men knut i nacken höll där söndagsskola i konkurrens med statskyrkans motsvarighet på andra sidan landsvägen. Där fick barnen klisterbilder. Elin mutade med 10 öre för varje söndagsskolebesök. Följden blev att ungarna kilade mellan båda på söndagarna.


Längs Hällungen

halllung
Svenshögens sanatorium.
Svenshögens sanatorium.
ugglesag
Platsen som Eliasönerna fyllde upp för virkesupplget. WGS84 58°7’55.8″N 11°56’44.1″E WGS84 DDM 58°7.930’N 11°56.734’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.13216, 11.945572 RT90 (nord, öst) 6451881, 1272686 SWEREF99 TM (nord, öst) 6447497, 320159

Vi följer sällskapet förbi det 1912 nybyggda sanatoriet och Hällungen fram till Uggletången. Idag en parkering  för badplatsen, förr ett sågverk som på 30-talet drevs av Ingrid Mårtenssons morbröder Elis och Arvid Eliasson.

Elis övertog sågverket och brodern blev kompanjon efter det militära på Karlsborg. En kunskap som kom till pass under kriget när bröderna försökte skjuta ner en spärrballong som fastnat i järnvägens nyuppsatta elledning på andra sidan sjön.

Kanske lärde sig Eliassönerna sågtekniken av Ingrids far Algott, som efter 1920 etablerade en såg på gården Edsäter  väster om Trollhättefallen. Arne Mårtenssons morbror Alvar Carlsson (född i Sköldunga 1918) övertog sågverket. Ed betyder omlastning mellan vattendrag, som här Edsäter vid Edsvägen mellan Vassbotten/Vänersborg och Åkerström intill Göta älv.

Badplatsen. WGS84 58°7’45.2″N 11°56’48.6″E WGS84 DDM 58°7.753’N 11°56.810’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.129214, 11.946838 RT90 (nord, öst) 6451549, 1272742 SWEREF99 TM (nord, öst) 6447166, 320218
kalvhag
Kalvhagen. WGS84 58°7’44.0″N 11°56’55.6″E WGS84 DDM 58°7.734’N 11°56.927’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.128897, 11.948791 RT90 (nord, öst) 6451507, 1272855 SWEREF99 TM (nord, öst) 6447125, 320332

Torpet Kalvhagen  ligger i backen ovanför badplatsen. Ägaren Bengt Hällhag kan det mesta om bygden. Till exempel om fornborgen vid Uggletången  .

hallhag
Roger och Bengt Hällhag

Råkar Bengts son Roger vara på semester i Kalvhagen så har han och Arne Mårtensson åtskilligt gemensamt. Båda gick på Handels i Stockholm som katapult i politiken. Arne som vice ordförande för Moderata ungdomsförbundet under Per Unckel. Roger av Anna Lindh utsedd till ordförande i Socialistiska ungdomsinternationalen.

Sedan internationell rådgivare hos statsminister Göran Persson. Idag som delägare i ledningen för Rud Pedersen i Stockholm, ansedd som landets vassaste lobbyist. En beröringspunkt för Mårtensson är nog mikrolån. Hällhag har basat över svenska Hand in Hand under Percy Barnevik, som hade samma ordföranderoll internationellt . Välgörenhetsorganisationen fungerar i uländer som på sin tid sparbanker och jordbrukskassor i svenska bygder.


Norra Huveröd och Sågen

Längre upp i backen syns huset  där änkemannen Albert Karlsson var sambo med Ida Sandström. Med målare Bertil Vik som granne i norr och Amerikalinjens rorgängare Konrad Isaksson på bergknallen i söder. Albert var mer känd som Feskarn eftersom han for runt i bygden och sålde fisk från trehjulingen.

Längre fram, vid avfarten mot Grössby, ligger torpet  där Arnes mormors bror, Elis Eliasson, bodde. Här som många andra ställen såg vandrarna flaggor på halv stång.

Pastor Svartskägg från Uddevalla (Olle Länsberg pappa Otto Länsberg?) hade delat ut flygblad på tåget till Svenshögen varefter han vandrade till Ucklum. Då träffade han på Karl Lund från Knäppetorpet som högg famneved i Sågens skog. ”Läser ni dagligen bibeln i era hem?” Nää, De hänner la iblann på söndera blev svaret. ”De var mycket sorgligt. Hemma i Uddevalla umgås jag med Gud dagligen” suckade pastorn. Lunds replik: Jaja, då kanske han höller sej där nor.

Sågen 1950. WGS84 58°7’22.1″N 11°57’16.7″E WGS84 DDM 58°7.369’N 11°57.279’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.122813, 11.954648 RT90 (nord, öst) 6450810, 1273161 SWEREF99 TM (nord, öst) 6446432, 320646

Gården Sågen  på andra sidan dalen hörde på sin tid också till släkten. Elin Larsdotter – dotter till riksdagsmannen Lars Rasmusson i Huveröd – och hennes man Johannes Olausson timrade mangårdshuset omkring 1850. Elins farfar var Lars Hansson (1763-1835) som i sin tur var farfars far till Katarina, mor i Buxeröd.

Jag var fem när jag såg J22-planet komma från Hällungen och efter en knall sprida svart rök från stjärten. Efter rollandet störtade det nära Arvid Eliassons damm, som byggts för att driva gårdens elverk. Arvid dök upp på Sågens gårdsplan i hemvärnsuniform tillsammans med feskarn Albert Karlsson på trehjulingen.

Feskarn påstod sig ha sett piloten på vingen kasta ut bensindunkar. Det var med sanningen överensstämmande lika mycket som Säveflottiljens haverirapport där piloten fick skulden. Fler än jag såg explosionen. Fast utredarna litade mer på vittnesmålen från Arvids söner Nils och Per, som såg planet dyka ner i dalen nedanför gården.

j22hav

Saab och JAS Gripen kan man inte heller lita på enligt den i Sågens by uppväxte Joachim Dyfvermark i SVT Uppdrag Granskning. Även Joachim är ättling till samme Lars Rasmusson. Folket i denna stråtrövarbygd bangar inte för auktoriteter. Det visar en annan grävande journalist – nämligen Uppdrag Gransknings Magnus Svenungsson, sprungen från gården Qvatroneröd norr om Svenshögen.

arvids
Gården Norra Hveröd. WGS84 58°7’35.7″N 11°57’32.6″E WGS84 DDM 58°7.595’N 11°57.544’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.126586, 11.959069 RT90 (nord, öst) 6451215, 1273445 SWEREF99 TM (nord, öst) 6446841, 320925

Arne Mårtenssons mormor Berta Gustava Carlsson föddes som Eliasdotter i Tönneröd ♦ Ucklum 1889. Hennes bror Arvid tog över gården Norra Huveröd  runt 1924 – dit han flyttade sågverksamheten ett par decennier senare. Sonen Per (1925-) övertog sågen tills den och senare byggvaruhandeln brann upp på 1980-talet.

I början på kriget var Arvid med sin familj på kalas hos sin syster och svåger Algott Carlsson i Edsäter. När det kom bud att det gick älgar på Huveröds ägor skyndade femtonåringen Per sig hem. Trots att det mörknat knäppte han två älgar ute på gärdet. Om det var lovlig jakttid spelade ingen roll. För det var Arvids bästa mjölkkor som strök med, en dräktig dessutom. Bygdens svartslaktare fick rycka in eftersom kristidskommissionen höll ett öga på böndernas slakt.

perelias
Gulli .och Per Eliasson. Foto: Enanders Stenungsund

Per gjorde sig senare känd som ivrig jägare men det året fick han som straff inte delta i älgjakten. Det hände att vi på hösten fick en stek av honom, från en älg antar jag.

Per fick säkert förlåtelse för sin ungdomssynd för på äldre dar blev han kyrkvärd.


Södra Huveröd

kleva
Kleva. WGS84 58°7’47.3″N 11°58’21.4″E WGS84 DDM 58°7.788’N 11°58.357’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.129792, 11.972609 RT90 (nord, öst) 6451526, 1274262 SWEREF99 TM (nord, öst) 6447161, 321738

Elin Larsdotters föräldrar var Lars Rasmusson (1798-1866) och Börta Larsdotter (1796-1859) i Huverödsgården Kleva , uppkallad efter klåvan där kungsvägen gick.

Lars Rasmusson beslutade om folkskolereformen och näringslivets avreglering när han var ledamot i bondeståndet 1840-1863, med stort inflytande i statsutskottet. Tillsammans med sonen, handlaren Christian i Grössby, deltog han i jakten på postrånarna Lindmark i Ucklumsskogarna.

postvagn
Postvagn som gick mellan gästgivargårdarna och vidare till Norge.

På vägen genom Huveröds skogar skedde två av de mest uppmärksammade postrånen, 1861 och 1874. Att jaga bovar ligger så att säga i släkten. Kleva ärvdes av Lars sonson Kristian Klevenfeldt (1913-1989), som i sin tur blev morfar till Joachim Dyfvermark.

larshans

Sköldunga / Sköllunga

huvhult

Arbetslösa byggde riksvägen med gatsten genom Ucklum på 1930-talet. Över israndåsen följer den i stort sett samma sträckning som i forna tider. Det finns gott om fornminnen från järnålder och fokvandringstid. Kartan från Riksantikvarieämbetet.

skolgrav
Källa Riksantikvarieämbetet
kungsvhall
Kungsvägen med avtag mot Tönneröd. WGS84 58°7’15.0″N 11°59’7.7″E WGS84 DDM 58°7.250’N 11°59.128’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.120829, 11.985462 RT90 (nord, öst) 6450486, 1274962 SWEREF99 TM (nord, öst) 6446130, 322450

Utför backarna följer vi kungsvägen som här mynnar ut vid huset där Valfrid Carlsson drev taxirörelse före andra världskriget. Han står som ”Ernst Valfrid” i födelseboken från 1897 eftersom föräldrarna. hemmansägaren Albert och Andrietta Dorothea i Svenshögen, inte såg till att sonen blev vederbörligen döpt av prästen.

Feskarn Albert Julius fick i kyrkboken efternamnet Augustsson då han skrivs för sönerna Algott, Valfrid och Herbert. Han lär ha sagt om dessa: Den ene är chaufför, den andre drinkare och den tredje miljonär – det vill säga Arne Mårtenssons morfar.

Valfrid och Hildur Karlsson flyttade in i huset  där kungsvägen mynnar ut på gamla E6. Där bor idag sonen Bertil, 94 år. I bilen Hildur och trafikbilägare Valfrid Karlsson (1897-1985).

valfrid
Hildur och Valfrid Karlsson. Bild från hembygdsföreningens Ucklumboken
Skolan / hembygdsmuseum

På andra sidan dalen har Sköldunga skola ömsat till hembygdsmuseum . I arkivet finns stoff om gårdar och personer i det gamla Ucklum. Som släktgården Sköldunga Övergård  strax intill.

Sköllunga övergård

Kyrkboken säger att Albert (Augustsson) och Andrietta Dorothea ägde hemmanet 1900 och 1902, då sonen Herbert föddes. Andrietta dog i Sköldunga 1931. Mor i Buxeröds morfar, Lars Hansson (1763-1835) brukade gården tidigare.

gadaaff1
Affären Sköldunga gata 1907. Bild från hembygdsföreningens Ucklumboken.

Strax söder om Sköldunga skola låg affären vid Gada , som troligen var en bygata före skiftesreformerna. Bilden togs 1907 och kanske ägde då feskarn Albert Julius Karlsson /Augustsson affären.

Stolpen är inte för elnätet. Det drogs fram på 20-talet av ingenjör Josef Länsberg, pappa till författaren Olle Länsberg. Handlare Abel Kalin i Grössby hade telefon i Grössby och kanske drogs en linje hit, för brodern Olof Kalin hade affären ett tag. Växeln fanns i en affär nedanför kyrkan

En mördare gick lös i bygden det var många i bygden övertygade om efter Grössbymassakern i Grössby 1907. Mer än lät beväpna sig kan man förmoda. Då norske stortjuven Elias tönnesen sommaren 1907 flydde efter ett inbrott i Sködungaaffären avlossade ägaren en bösskula i tjuvens ben, dock inte värre än att han försvann i skogarna.

I bygdens vandringshistorier ingår denna berättelse: affären i Sköldunga var obemannad då bonden Birger Eliasson på Svartehallen kom dit. Birger svarade när det ringde med ”hallå i hölt”, det vill säga hallå i hålet. Det kanske säger mer om den lokala humorn än om Birger, pappa till Elof som byggde upp Svensk Fotokonst till landets största fotolabb.

Arne Mårtenssons morfars far, Algott Carlsson, tog över affären under första världskriget. Han tjänade så bra att han kunde köpa gården Edsäter utanför Trollhättan i början på 20-talet. Hustrun Andrietta födde en dotter 1920, som då fick moderns bror Arvid Eliasson med hustru Anna som faddrar.

gataff3
Gertrun och Herbert Karlsson med sonen Gerhard framför affären i Sköldunga. Bild från hembygdsföreningens Ucklumboken. WGS84 58°6’30.0″N 11°59’25.7″E WGS84 DDM 58°6.500’N 11°59.429’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.108339, 11.990483 RT90 (nord, öst) 6449079, 1275179 SWEREF99 TM (nord, öst) 6444727, 322683

Algotts bror Herbert tog över affären. Han syns här bredvid bensinpumpen med hustrun Gertrud och lille Gerhard på fotot från 1929.

anrold
Arnold Olsson

Sonen Erland med efternamnet Olsson startade Ljungskilebuss och hans bror Arnold Olsson i Grössby har verkat i församlingen.

Det fanns förr ett tiotal affärer och bensinstationer i socknen, alla nu borta med ett undantag.

tapp
Forna macken i Sköldunga. WGS84 58°6’0.8″N 11°58’58.3″E WGS84 DDM 58°6.013’N 11°58.972’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.10021, 11.982865 RT90 (nord, öst) 6448200, 1274679 SWEREF99 TM (nord, öst) 6443843, 322194

En tapp  med tillhörande kiosk låg vid Sköldungaraksträckan. Där tvärnitade Clark Olofsson efter Handelsbanksrånet och köpte ett paket ris tillsammans med några dunkar – inte för att ha bensin i som han sa.

Kanske var Clark inspirerad av soldaten Bergin som i skogarna gömde buteljer med pengar från postkärrerånet i Huveröds skog 1874.

Mackägaren, känd för sitt buttra bemötande, ringde polisen direkt. Olofsson greps med 230 000 kronor i en bag på en krog i Herrljunga. Men var fanns de 700 000 som låg i dunkarna? Kanske hämtades de av rånaren, eller av en Ucklumbo. Eller ligger de kvar? Det har plockats mycket svamp längs vägarna mot Grinneröd och Hjärtum.


Grössby

Grössby Nordgård i Google Maps: Linnarekullen  uppe till vänster. Avtag till torpet Kasen  längre fram till höger. Huset där Algot Karlsson reparerade bilar längre fram till vänster. Och Kalins lanthandel uppe vid krönet.

Efter postrånet i 1861 körde soldaten Bergin ekipaget till Rävåsskogen där han tömde väskorna. Därav namnet Rövarlia mellan Sköldunga och Högen, som norra Grössby kallas.

mission
Missionsförsamlingen framför huset i Högen 1915.

På Linnarekullen  hölls väckelsemöten hos Josefina (1857-1948) och maken Elias Jacobsson (1846-1894) åren före missionskyrkan blev byggd. Josefina var dotter till mor i Buxeröd och gifte sig andra gången med J. A. Johansson i granngården Högen.

Även om församlingen bara hade ett trettiotal medlemmar så hände det att systrar och bröder från elva församlingar deltog i bönemötena på Linnarekullen .

Som så många andra gårdar i Ucklum under första världskriget hade Josefina barnkoloni på Linnarekullen. Det var nämligen ont om mat i stan. Barnen vägdes när de kom och när de for. Mesta viktökning till lägsta kostnad var målet både för grisar och ungar.

kasen
Kasetorpet och kistorna. Bild från hembygdsföreningens Ucklumboken.WGS84 58°5’38.2″N 11°58’17.8″E WGS84 DDM 58°5.637’N 11°58.297’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.09395, 11.971622 RT90 (nord, öst) 6447541, 1273977 SWEREF99 TM (nord, öst) 6443176, 321501

Säkert talade begravningsgästerna om mordet på Kasa mitt emot Linnarekullen. En junimorgon 1907 hittades fattige torparen Elias Larsson i  slagen i huvudet och hängd i en brusten snara. Längre in låg hustrun med avskuren hals. Bredvid hittades styvdottern Josefine Lind och hennes elvamånaders baby, båda ihjälstuckna. Ingen i Ucklum trodde på landsfiskalens slutsats att den bräcklige torparen, 80 år, hade mördat familjen. I dag finns bara grundstenar kvar av torpet.

Det gick länge rykten att en våldsman gick lös i socknen. Särskilt utpekad var Artur Strömberg i Södra Röd, lika illa om han var skyldig eller oskyldig.

kasaidag
Platsen där Kasen låg
algots
Gamla bilskroten. WGS84 58°5’31.4″N 11°58’12.9″E WGS84 DDM 58°5.524’N 11°58.215’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.092067, 11.970248 RT90 (nord, öst) 6447337, 1273884 SWEREF99 TM (nord, öst) 6442970, 321410

I

Några meter söderut finns huset som var Algot Karlssons (1914-2003) bilverkstad med skroten där norrmän årtiondena efter kriget köpte brukte biler.

Ovanpå verkstaden , inte olik Roy och Roger i TV, bodde han med Margareta och dottern Lilian. Hon är idag tillsammans med sin man Leif Mannerström matlagande krogdrottning i Göteborg.

kalins
Kalins affär 1914. Bild från hembygdsföreningens Ucklumboken. WGS84 58°5’30.2″N 11°58’5.8″E WGS84 DDM 58°5.504’N 11°58.096’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.091727, 11.968274 RT90 (nord, öst) 6447305, 1273766 SWEREF99 TM (nord, öst) 6442938, 321292

Kanske läskades sig vandrarna med svagdricka hos Abel Kalin (1891-1864) som året innan tog över lanthandeln efter pappa Johan Agaton Kalin. Han kallades bagarn för hemkommen från Amerika startade han ett bageri.

kalinidag

Abels son Halvard stängde affären för gott, som en av de sista i socknen. I fastighetsregistret står det fortfarande Baker Hill .

miskyrkidag
Missionskyrkan. WGS84 58°5’28.0″N 11°58’4.6″E WGS84 DDM 58°5.467’N 11°58.077’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.091115, 11.967952 RT90 (nord, öst) 6447238, 1273743 SWEREF99 TM (nord, öst) 6442870, 321270

Församlingen byggde kyrkan 1914 på Lars Olsson mark i Grössby, mitt emot Kalins. Lars var mor i Buxeröds son. Även om Katarina var för sjuk att delta i invigningen så tackade hon Gud för denna gåva. Många ansåg att kyrkan  var mor i Buxeröds verk.

WGS84 58°5’18.5″N 11°57’59.8″E WGS84 DDM 58°5.309’N 11°57.997’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.088483, 11.966611 RT90 (nord, öst) 6446950, 1273647 SWEREF99 TM (nord, öst) 6442581, 321178

Christian Larsson (1821-1886 ), kusin till mor i Buxeröds mor Annika Larsdotter (1805-1868) var förste lanthandlaren mellan Uddevalla och Kungälv. Den låg vid Grössby gata   1850-1867.

Efter 1846 fick man nämligen starta handel om den låg minst tre mil från närmaste stad. Christans far, Lars Rasmusson, medverkade i riksdagen till avregleringen.


Herrgusseröd och Buxeröd

Det var handlanden Christian Larsson i Gröösby som drev på så att socknen fick en ny kyrka 1859. Som också kan tacka honom för skolan och landskapets första sockenmagasin intill kyrkan.

Två gånger var det tunnsått med manfolk i bänkarna när högmässan hölls i Ucklums kyrka. Första gången då folk gav sig ut i Ucklumskogarna för att fånga postrånare, eller snarare för pengarna. De fick dela på 10 % av Kungälvsrånet 1866, värt 14 tusen. Handlaren Christian Larsson i Grössby belönas med 300 kronor.

rbux
Katarinas och Olles hus i Buxeröd

Under ottesången julen 1898 såg prästen från predikstolen hur männen stack från kyrkan. De sprang till Katarinas och Olle Johanssons 1700-talshus, som stod i ljusan låga. Nya huset stod klart året efter. Bönemötena hölls då på Linnarekullen men det var många resande predikanter som gästade Buxeröd.

Den fromma kvinnan Katarina i Buxeröd  ♦ blev omvänd sent 1860-tal av sin bror Andreas Eliasson i Romelanda, som i sin tur fått ro för sin sökande ande hos missionsförsamlingen i Göteborg.

katolof
Olle och Katarina Johansson i Buxeröd. Bild från hembygdsföreningens Ucklumboken.

Ett sjuttiotal släktingar och i tron frälsta samlades i Buxeröd för Katarinas begravning. I stället för socknens präst officerade lågkyrklige kyrkoherden Holm från Göteborg. Efter tal och psalmsång vandrade sällskapet till Ucklums kyrka för att jordfästa Katarina till en bättre värld.

”Redan tidigt var hon berörd av Guds Ande och längtade efter fridtill sin själ samt var därför en trägen kyrkogångare. I socknen rådde vid denna tid stort andligt mörker, dryckenskap. Synd och last voro förhärskande och någon som på allvar frågade efter” som det stod i Göteborgs Veckotidning.

WGS84 58°4’39.4″N 11°55’55.2″E WGS84 DDM 58°4.656’N 11°55.921’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.077604, 11.932011 RT90 (nord, öst) 6445856, 1271539 SWEREF99 TM (nord, öst) 6441463, 319084

Arne Mårtensson kan leva sig in i miljön för gården i Buxeröd är numera Bed and Breakfast. Älgbergets B&B bjuder på fiske i Hällungen och vandringar i skogarna till Börsflåg, med pilgrimsfalkar och utsikt ända till Marstrand.


Över haven

Bättre reklam för bohuslänsk skeppsbyggarkonst är båten Yaghan kan Hallberg Rassy i Ellös knappast få. Se världsomseglarnas besök på Fiji i Söderhavet:

Skeppshandlarsonen från Vänersborg var inte först som västsvensk skeppshandlare på ön. Sjökapten Niklas Hedström från Myckleby på Orust blev kommendör för en infödingsflotta hos kannibalkungen Cocabau på Fiji. Sedan plantageägare och redare på Levuka. Tillsammans med sonen Maynard, (senare adlad ev engelsmännen ) byggde han med kokosprodukter som bas ett handelsimperium, vars avläggare Morris Hedstrom sträcker sig över Söderhavet.

Mårtensson och feskarn Albert Karlsson från Smögen hade nog haft samtalsämen om de kunde sitta på samma ljugarbänk. Till exempel den med Albert samtida fiskaren Olof Henrik Larsson från Grundsund, som blev sjökapten och grundade Svensk-Evangeliska kyrkan i Chicago. Tillbaka till Nås i Dalarna värvade Larsson bönder till en församling i Palestina – och blev förebilden till Hellgum i Selma Lagerlöfs Jerusalemfararna.

Vägen till Stilla havet har man sökt i alla tider. Förste svensken i Amerika, sett till dagens gränser, var Anders från Orust, som med ett 60-tal andra sjömän dog av skörbjugg 1620 vid Churchillflodens mynning i Hudson Bay. Ledaren för expeditionen för att finna en nordvästpassage, Jens Munk, tog sig hem i en segeljakt byggd utanför Göteborg. Återigen ett exempel på västsvensk båtbyggarkonst.

New Yorks förste timmerman hette troligen Tyman Jansson från Marstrand. Staden hette Nya Amsterdam 1630 där Tymans svåger och svägerska, Rolf och Annika Jansson, i Amerika var det första nybyggarna från Sverige – låt vara Marstrand var norskt då. Traktens timmermanskunnande syns i de gamla husen i Ucklum.


Boktips

2 reaktioner på ”I Ucklum: Bankdirektören med största pensionen i fattiga släktens fotspår

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s