Kryssa i Skagerraks skeppskyrkogård. Kriget 1940 från första parkett på Bohusbergen

Upplev andra världskrigets havskyrkogård utanför Bohuslän. Gärna sett från fyrar från Smögen ner till Onsalahalvön. Carlstens fästning i Marstrand är en bra utsiktspunkt. Danmarksfärjan till Frederikshavn passerar flera vrak. Här bjuds på en guide. 

Klicka till interaktiv karta. Klicka sedan på märkena

1940 var den första av tre hårda vintrar. Isen gick upp först i månadsskiftet mars/april i södra Östersjön. Vår försvarsmakt visste redan 4 april att soldater och materiel togs ombord i tyska hamnar. Uppenbarligen som kapplöpning med britterna för att ta Norge. Regeringen nekade ÖB att förstärka försvaret i södra och västra Sverige. Sovjetunionen och Finland slöt fred i mitten av mars. Svenska flottan var därför koncentrerad till Östersjön.


Måndag 8 april

Vid middagstid 8 april 1940 larmas marinen på Nya Varvet i Göteborg. Tyska örlogsfartyg passerar Stora Bält och styr upp mot Västkusten. En imponerande syn med tunga kryssaren Blücher, lätta kryssaren Emden, fickslagskeppet Lützov omgivna av ett antal fartyg, ubåtar och flyg. (Senare känt som Oslogruppen i Operation Weserübung).

Tunga kryssaren Blücher, byggd 1937. Klicka till Wikipedia.

Nära Läsö i Kattegatt ser brittiska ubåten Triton kryssarna zicksacka i 18 knop. Torpederna missar Blücher och Lützow. I det klara vårvädret syns periskopet. Motortorpedbåtarna är snabba med sjunkbomber så Triton försvinner snabbt.

En viss beredskapshöjning men ingen mobilisering. Fyrar släcks i Bohuslän och minor läggs ut. Så mycket beredskapshöjning blir det inte. Ett par infanterikompanier, en kanon och lite luftvärn, mer har inte Göteborg till försvar. Göteborgseskadern med pansarskeppet, jagarna, några ubåtar och mindre fartyg skyddar. De flesta är omoderna och svagt bemannade.

Jagaren Wachtmeister skickas till fyren Nidingen utanför Onsala. Jagaren Wrangel ute vid Vinga skrämmer iväg ett tyskt flygplan med varningsskott. Ålderstigna pansarskeppet Manligheten och resten av eskadern lägger sig innanför Öckerö. Under kvällen passerar tyska fartygen utanför svenska havsgränsen. Svenska marinen spanar så att de inte kommer innanför.

Pansarskeppet Manligheten, byggd 1903. Sex man och fler skadades 10 december 1939 då fartyget vid Vinga tog upp en tysk paravan (minröjningsredskap) med sprängladdningar i wiren.

På kvällen 8 april förklarar försvarsminister Per Edvin Sköld för ministerkollegorna att ryktet om en tysk invasion är överdrivet. Trots rapporten att passagerare/fraktfartyget Rio de Janeiro med 300 man torpederats utanför Kristiansand i Norge. Det sjönk brinnande med hästar, krigsmaterial och kanoner. De flesta av de 160 som räddades bar tysk uniform. (Det var en polsk ubåt i brittiska marinen som sköt).

Norska regeringen är lika aningslös. Utom försvarsminister Vidkun Quisling som tiggt om en ockupation hos Hitler.

En tyskt tanker Stedingen med flygbränsle går på svenskt vatten i Bohuslän och sedan ut på Skagerak med Stavanger som mål. Fartyget stoppas av brittiska ubåten Trident. Besättningen får fem minuter att lämna skeppet innan torpeden skjuts. Båten sänks 40 km väster om Strömstad och manskapet räddas av tillskyndande norska båtar.

Svenska Dagbladet 9 april 1940. Enda nyheten tidningarna den dagen hann få med om norska ockupationen den dagen. Frånsett Stockholmstidningarnas extraupplagor

Från fiskare som kommer från Nordsjön vet kustens folk åtskilligt om krigets fasor. Släktingar finns med bland omkomna på de många svenska handelsfartyg som sänkts på haven efter krisutbrottet i september 1939

Fiskefartyget GG 177 Inez från Öckerö och ett antal andra båtar fiskar nordväst om Hanstholms fyr på Jylland. Morgonen efter hittar fiskebåten GG 170 Cyrene bordläggning med namnet GG 177 50 distansminuter (90 km) nordväst Hanstholm. Inga spår efter de sex i besättningen.

De tyska minorna är nyss utlagda som en del av Skagerakspärren mellan Hanstholm och Kristiansand i södra Norge. Inte bara en spärr för fienden utan också för svensk sjöfart, hälften innanför och den andra utanför.


Tisdag 9 april 1940

Regeringen håller konselj tidig morgon 9 april hos Gustaf V på slottet. Frånsett mobiliseringen säger den i hemlighet ja till de tyska krav utrikesminister Günther fått från tyska legationen några timmar tidigare. Strikt neutralitet, ingen militär hjälp till grannländerna, inga svenska örlogsfartyg får gå utanför en sjömilsgräns på tre distansminuter (5,6 kilometer) och hindra tysk sjöfart. Inte heller hindra malmtrafiken och tyska telekommunikationer genom Sverige. (Svenska territorialgränsen fyra distansminuter från land erkändes inte av tyskarna)

Inte många hör TT-nyheterna om ockupationen av Danmark och Norge klockan nio för på förmiddagarna brukar Radiotjänsts sändare vara släckta. Fler hör nyheterna klockan 12 och de stora tidningarna ger ut extranummer.

Oslos tas med överraskning men inte så snabbt som tyskarna tänkt. I det trånga sundet vid Dröbak skjuts  Blücher i sank av norska kanoner. Ett tusental tyska soldater följer med i djupet. Norska kungafamiljen får en fly mot Lillehammer. Kvällen 9 april hörs Quisling på norska radion proklamera: “Den norska regeringen och kung Håkon är avsatta. Jag är nu Norges utrikes- och stats­minister.”

Vid Horten i Oslofjorden söder om Dröbak fick senare den dagen torpedbåten Albatros ett skott från en norsk patrullbåt så att den havererade på ett grund.

Brittiska ubåten, Sunfish  gömmer sig bland skären väster om Orust. Vid middagstid 9 april får chefen Jack Slaughter order från amiralitetet : bekämpa alla tyska fartyg utan förvarning. Innan krävdes inspektion såvida inte fartyget hörde Kriegsmarine. Slaugther läser texten, lyfter periskopet och ser tyska Amerikalinjens s/s Amasis utanför svenskt vatten. Ångaren fraktar kol från Stettin till Oslo och deltar inte i militära kampanjen.

Amasis, 7 000 ton, för passagerare/fraktfart. Ägs av HAMAG, Hamburg Amerikalinjen.

Torpeden träffar Amasis i aktern och sjunker sakta vid skären Tovas ungar utanför Skaftö. Besättningen och svenske lotsen Karl Gyllholm från Vrångö hinner gå i livbåtarna.

Klicka till Eniro sjökort

Det är bara en mil till Lysekil där lotsutkiken sänder lotsbåten för att bärga tyskarna. Amasis är inte mycket till krigstrofé. Fast viktig som början på brittiska strategin att ligga på lur i bohuslänska skärgården.

Det gick rykten att även tyska ubåtar gick in i skärgården för att ladda batterierna. Att matroser gick och dansade i land är säkert en skröna. För efter alla trakasserier till havs var de inte populära bland tyskarna.

Under de två veckor Amasis beningen var internerad i Lysekil ristar man i berget ”10.4.1940 ”Antares” 20 Soldaten von swedischen Kameraden gerettet”.

Länkad bild från Bohusläns museum. Klicka till källan.

Tidigt morgonen 9 april minsprängs fiskebåtarna GG144 Dagny från Hönö utanför Hanstholm på Jyllands nordkust. Sex man följer med med i djupet.

Kvällen 9 april skadskjuter ubåten Truent tyska fartyget Karlsrue utanför Kristiansand. Så illa att kryssaren sänks av egna torpedbåten Greif. Truent tar stryk av sjunkbomber men lyckas ta sig hem till England.


Onsdag 10 april

Tidigt på morgonen får marinledningen larm om en stor konvoj söder om Anholt styr kursen norrut, kanske mot Kungsbackafjorden för att via Onsalahalvön ta Göteborg. Svenska ubåtarna sprids mellan Nidingen och Vinga. Pansarskeppet och de två jagarna intar beredskap i Göteborgs södra skärgård. Ubåtarna ser tio transportfartyg skyddade av tre äldre kryssare och ovanför två flygbåtar Ett tiotal bevakningsfartyg släpper då och då sjunkbomber. På Hönö hörs eldgivning från Stora Pölsan.(Senare får man veta att fartygen fraktar infanteridivision 196).

Spänningen släpper något klockan två då konvojen utanför fyren Nidingen styr nordvart. Svenska marinfartygen och ubåtarna hakar på och bevittnar vid halv sex explosionerna då tyska fartyg torpederas utanför Pater Noster, skären som är Tjörns utlöpare mot sydväst. Pansarskeppet Manbarheten försöker hindra att fartyg kommer in på svenskt vatten, Ett av fartygen med mycket folk ligger i flera timmar bakom fyren Pater Noster på Hamneskär. En fiskbåt från Rörö plockar där upp tre döda tyskar.

Vid elvatiden sticker ubåten Spearfish ut från Måseskär/Käringön men misslyckas därute torpedera fraktfartyget Hanau.

Under eftermiddagen får Triton från svenskt vatten syn på tyska konvojen med tiotal lastfartyg, eskorterade av ett antal patrullbåtar och flyg. Ubåten hänger på och avlossar 17.26 snabbt sex torpede.r För att sedan smyga in på Marstrandfjorden med noga koll på svenska jagaren Wrangel.

Friedenau sjunker

Första torpeden träffar patrullbåten v1505 som sjunker efter halvannan minut med 19 man. Ångaren Friedenau får en torped i aktern och dyker efter 10 minuter med de flesta av tusentalet soldater som omkommer i katastrofen. Fraktfartyget Wigbert skadas på samma sätt. Innan det efter en kvart sjunker hinner en mängd hästar ta sig ut.

Båtar till undsättning bland lik och bråte, V1501 till vänster och fraktfartyget Espana i bakgrunden.

Stor förvirring råder. 800 räddas av några av de andra fartygen i konvojen. Några bärgas också av jagaren Wrangel och en fiskebåt från Göteborg, trots att de fått masterna avskjutna.

Wigbert

Folket på land – de närmaste på Klädesholmen, Åstol och Marstrand – ser de brinnande skeppen åka baklänges ner i havet. Ovanför kretsar ett dussin flygplan. Sjunkbomber får fönstren att skallra. Skjuter tyskarna sina egna? Kulspruteknattret kommer från nådaskotten som ges hästarna. Spårljus och strålkastare sveper över lik och vrakrester i sjön. Kanondundret upphör framemot klockan nio. Staden sveps in i en intensiv oljelukt.

Skeppare Werner Hansson på Hönö ser vid sextiden hur tre-fyra tyska fartyg sänks, varav två med aktern före. Explosioner hör från sjunkbomberna.”De skjuter så husen skakar på hela ön” sägs det på Klädesholmen.

z

Efter klockan tio löper ett trupptransportfartyg in till Marstrand där det avvisas av pansarskeppet Manbarheten.

Ubåten Sunfish ligger gömd vid Måseskär/Käringön då man vid åttatiden på kvällen uppmärksammar propellerljudet från fraktfartyget D/S Antares. Båten är på väg till Oslo med soldater, artilleri, fordon och annan krigsmateriel. Två torpeder och Antares sjunker snabbt. De som lyckas ta sig ut hinner inte ofta inte få ut livbåtar utan kastar sig i vattnet. Många räddas av svenska båten Skagerak och två tyska minsvepare, som också utan framgång öser sjunkbomber över Sunfish.

Antares

Mitt på dagen hörs SOS från ett torpederat fartyg i riktning skäret Bonden / Bonden. Liv- och lotsbåten från Käringön tillsammans med båtar från Lysekil. De hejdas av eldgivningen och ser i vattnet döda kroppar. Ett trettiotal av de 200 på fartyget räddas senare.

Längre norrut observerar Spearfish den tyska konvojen utan att anfalla. Ubåten upptäcks och dyker så djupt att den skadas. Skydd tas under tjugo timmar innanför Väderöarna, av allt att döma Hjärterön utanför Fjällbacka.

Klockan nio på kvällen upphör eldgivningen. Livbåten från Rörö i Göteborgs skärgård bärgar tre av de många döda i vattnet.


Torsdag 11 april

Spearfish vågar ge sig ut först vid midnatt och ser då vid horisonten ett örlogsskepp som man tror är fickslagskepept Admiral Graf Speer. Men båten de ser ner mot Skagens udde är systerfartyget Lützov. Hette från början Deutschland, som Hitler tyckte lät riskabelt om skeppet skulle förolyckas. Lutzow hade 9 april fört soldater till Oslo tillsammans med Blücher. Hemresan i Skagerak zicksackar kryssaren utan eskort. Med 24 knop i nattmörkret anses ubåtsfaran inte överhängande.

Lützow med skadad akter

Mitt mellan Pater Noster och Skagen får Spearfish skottläge. En robot räcker för att knäcka Lützows propeller och roder. Vatten forsar in, dock inte värre än att kryssaren kan sättas på grund nära Läsö. Sex hundra män lämnar fartyget följande morgon innan den bogseras för en nästan årslång reparation i Kiel.

Strax efter midnatt skjuter ubåten Triad två torpeder mot tyska ångaren Ionia utanför Larvik (nordväst om Koster). Efter skador från ena torpeden bogseras båten ut i Skagerak där den sjunker i höjd med Smögen.

Klicka till källan: No room for mistakes.

Lördag 13 april

Marinledningen meddelar att minor läggs ut vid skären längs västkusten. Fyrarna är släckta från Hållö utanför Smögen till Tistlarna väster om Särö på Onsalahalvön. Fiskarna tar sig ut i lotsleder och ringer fyren för att få en kort blinkning.

I gryningen nära Måseskärs fyr missar en torped från Sunfish, oklart om det är Schiff35/Oldenburg eller Schiff40/Arthur Duncker.

Vid middagstid 13 april norr om Marstrand avfyrar Sunfish två torpeder mot tyska Schiff40/Shürbek.

Schürbek 1940. Hon var ett av ett dussin tyska handelsfartyg, starkt bestyckade som fällor för u-båtar. Schürbek sänkte brittiska ubåten Tarpon väster om Jylland.

Vid middagstid hör man på Käringön detonationer och ser ett trupptransportfartyg med slagsida och hål i fören utanför ön. Torpederad enligt engelsmännen, minsprängd enligt tyskarna. Inte värre än att Schürbeck för egen maskin tar sig till skären utanför Tjörn där det upptäcks av Käringöns räddningsbåt Justus A Waller. Från Flatholmen ser man hur haveristen vid Grönskären nära Klädesholmen bärgas av tyska minsvepare.


14-16 April

Ubåten Sunfish sänker Q-fartyget Oldenburg / Schiff35 med två torpeder söndag 14 APRIL. Båten sjunker på tre minuter med och tar med sig 45 av den 110 man stora besättningen. U-jaktbåtar för överlevande till Frederikshavn. Positionen är osäker. En plats ner mot Skagen är mer sannolik än angivelsen utanför Marstrand. För från den kusträckan rapporteras ingen eldgivning. (Ett Q-fartyg är ett bestyckat handelsfartyg som under världskrigen lurade till sig u-båtar för att få skotthåll. Gjorde inte stor nytta under andra världskriget eftersom torpeder då avlossades i uläge).

Under måndag eftermiddag 15 hör man från platser mellan Mollösund och Vinga kanondunder i riktning norr om Skagen. Om det är ett sjöslag som man tror går inte att belägga. Möjligen kommer detonationerna från sjunkbomber då ubåten Sterlet torpederade kanonövningsfartyget Brummer. Ett femtiotal döda och sårade. Fartyget sjönk nästa dag mellan Skagen och norska sydkusten.

Sjunkbomber från u-jakttrålare  orsakar troligen Sterlets förlisning strax efter.


18 april

Efter midnatt avlossar ubåten Seawolf torpeder mot en konvoj mot tre fraktfartyg och fyra trålare på väg mot Norge. Ångaren Hamm får två torpeder och sjunker norr om Skagen, i höjd med Orust.

Tidigt fredag morgon 19 april hörs långt ute på havet sex detonationer på Käringön. Nästan som en jordbävning. Fiskare ser efteråt mängder med vrakgods. Från Hönö ser man sju krigsfartyg och tre transportfartyg på kurs söderut. Efter en explosion syns en eldspelare från ett fartyg. De andra skeppen skingras och fortsätter resan. Andra källor anger ett trettiotal fartyg på väg norrut. Inga svårare skador på de tyska konvojerna registreras.

Ombyggda färjan Hansestadt Danzig och tre andra minutläggningsfartyg planerar ubåtshinder tillsammans med ett antal motortorpedbåtar lägger de under dagen 500 minor i samma vatten.


23 april

Kanondunder hörs under dagen från Falkenberg berg upp mot Smögen. En konvoj är på väg norrut. Utanför Väderöarna ligger samma eftermiddag ett tiotal armerade trålare under ett par timmar innan de styr ut mot havet. Tyska flygplan skräms iväg av av ett svenskt marinfartyg. 18.30 missar brittiska ubåten Tetrachs torpeder tyska fartyget Wolfram. Tre timmar senare sänker ubåten ubåtsjakttrålaren Treff V på samma plats, 40 km väster om Lysekil. Endast tre man från ubåten överlever.


27-29 april

En tysk konvoj med som man tror med fem två jagare och sju fraktfartyg, styr söderut genom Kattegatt. Under kvällen hör man på Käringön dunder och eldsken från havet norr om Skagen,


4-5 maj

Brittiska ubåten HMS Seal lägger ut 50 minor som en del av minspärren mellan Läsö och svenskgränsen mot Vinga . Under utläggningen skadas Seal av egen mina och smyger i mörkret upp mot Onsalahalvön. Där hon vid tretiden beskjuts av Heinkelplan från Ålborg och Arrado sjöflygplan. Besättningen lider svårt av syrebrist. Kapten Lonsdale kapitulerar på morgonen inför ubåtsjaktfartyget UJ-128. Innan har hemliga handlingar och apparater kastats i sjön. Ubåt och besättning förs till Frederikshavn.

Skottskadade Seal i tysk hamn.

Seal är enda engelska krigsbåten som tyskarna erövrar. Krigsbytet hämtas till Kiel och används i propagandan. Båten repareras men gör ingen större nytta i Kriegsmarine. Utom att tyskarna lär sig utveckla minor till skada för de allierade. Efter maj månad skickar inte britterna ubåtar till Skagerak.

Under krigsrätt efter kriget hävdar kapten Lonsdale att besättningen var för utmattad att sänka båten.


1 maj

Brittiska ubåten Narwhal avfyrar sex torpeder en tysk konvoj vid Herthagrundet tidig kväll mellan Skagen och Vinga. Ångaren Buenos Aires sjunker. Bahia Castillo skadar roder och propeller så svårt att båten skrotas. Sextio män och 240 hästar förloras på Buenos Aires. Ett antal män och hästar omkommer också på Bahiaångaren.


Måndag morgon 4 maj

Isläggningen och kriget har stoppat fisket. Men i maj kan från Göteborgsöarna ge sig ut söder om Vinga. Fritt vatten fredag 1 maj men man vet inte att Seals har lagt ut femtio minor i ett minfält ner mot Läsö. Ett tiotal fiskebåtar får en svärm minor i vaden utanför Vinga. Alla kapar garnen utom förolyckade GG 256 Almy från Vrångö. Almy, Med i djupet följer skeppare Karl Friberg, hans bröder Axel och Arvid samt Wilhelm Wijk.

Senare i Kategatt

Tyska fraktfartyget Vogesen sjunker 6 maj efter att ha gått på en av Seals minor I Kattegatt.

28 maj söder om Vinga. Alla räddas av Vingas lotsbåt då svenska fartyget Torsten med kol från Danzig till Göteborg sänks av samma sorts mina.

Fiskebåten GG5 Modo minsprängs i Hönö ränna 30 maj. Två man omkommer. 

Danska tremastade skonaren Skandia på väg till Oslo sänks 6 juni av en Sealmina mellan Tistlarna och Vinga. Sex man från Marstal omkom. Svenskt marinfartyg räddade 18-årig jungman.


2 september

s/ Pionier / Marion krigsmateriel

Kvällen 2 september torpederar ubåten HMS Sturgeon passagerar/fraktfartyget s/s Pionier några sjömil nordost om Skagen. Halvvägs mellan Skagen och Käringön säger bohuslänska fiskare, som skyndade till. Torpeden nästan klyver ångaren midskepps och sjunker snabbt. Fartyget har i Frederikshavn lastat krigsmaterial och soldater för transport till Fredrikstad norr om Strömstad. Av totalt 823 alpjägare,sjuksköterskor och besättning dog 338 . Enligt tyskarna var det skeppet Marion som minsprängdes. Tyska mörkläggningen med fel positionsangivelse för sänkningen leder till spekulationer. Lastad med teknik för att tillverka tungt vatten? Eller stora kanoner för Skagerakspärren? 

Svenska fiskare fann dagen efter sjön full med lik och vrakrester. Vraket hittades 2018, närmre Sverige än man tidigare trott.

Förlusterna förde med sig att tysk trupp alltmer transporteras med tåg till norra Jylland och sedan till Norge. Efter sommaren 1940 också med den så kallade permittenttrafiken på järnväg Trelleborg – Kornsjö vid norska gränsen.


8 september

GG 177 Inez fiskar med flera andra fiskebåtar nordväst om Hanstholms fyr. Morgonen den 9 ser fiskebåten GG 170 Cyrene en del bordläggning från ett fartyg drivande ungefär 50 distansminuter nordväst Hanstholm, bl a en namnbräda med namnet GG 177. Inez hade gått på en mina i det tyska minfältet. Sex döda: skeppare Lennart Jansson, hans son, brorsonen Henry Jansson och hans två söner.

Fiske nära eller i Skagerackspären väster om Jyllands nordspets är extremt farligt. Minor fastnar i trålen eller båtarna går på drivminor. Särskilt om de inte syns vid ytan. Osäkert om beskjutning från tyskt flyg ska ses som en varning eller att skrämma iväg båtarna. Med skador på båtar och även besättningen. Men som en fiskare säger: det är lugnare än att gå sysslolös hemma och inte klara försörjningen.


23 oktober

GG448 Essie från Donsö minsprängs på eftermiddagen under trålning norr om Skagen. Besättningen sex man omkommer. Av dessa nygifte pappan och skepparen Nils Nilsson, två bröder Bengt och Gunnar samt hans far Johannes En stark sydlig ström drev storsjöfiskebåten in i minbältet på Skagenbanken. 

6 november

MD498 Elly från Dyrön sprängs av en mina nära Skagen.

2 reaktioner på ”Kryssa i Skagerraks skeppskyrkogård. Kriget 1940 från första parkett på Bohusbergen

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s