Vandra Svenshögen – Aspeliden – Amdal – Rishageröd – Stubberöd – Huveröd-Sågen

läsning offline: i persondatorn , iPhone / iPad , surfplatta Android. Och med appen Pocket i molnet.

Googlekarta med bilder.

1. Starta vandringen från parkeringen strax norr om Svenshögens badplats vid Uggletången. Sågverket som låg här brann 1972. Se flygfoto 1957.

På andra sidan sjön ligger gårdarna i Bua, norr om Bua slottsberg. Banbygget genom tunnlarna i början på 1900-talet blev inte enklare av att rallarna åkte på stryk av Buabönderna. Eniro offline / online , Hitta offline / online

IMG_6086
WGS84 58°7’56.2″N 11°56’45.0″E WGS84 DDM 58°7.936’N 11°56.750’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.132273, 11.945829 RT90 (nord, öst) 6451892, 1272702

Strax norr om parkeringen, mellan vägen och sjön, låg fram till 60-talet ett Folkets Hus, Jazzen kallad. Dans, revyer och handgemäng ingick i underhållningen.

Före muddringen och rätningen av slingriga Bratteforsån, den första 1875, låg sjöns yta ett par meter högre. Landsvägen längs sjön byggdes 1905 på gamla sjöbottnen.

sl1
Klicka Eniro interaktiv karta online

2. Från frampå 1930-talet till efter 1980 drev Allan Anderson gården i södra Svenshögen. Han kallades amerikanaren för sina år over there. Han ägde en av Svenshögens först bilar som han stallade för gott när kriget kom. Kanske fanns fog för benämningen det rike mannen, som hade pengar undanstoppade lite varstans i huset. Han och hushållerskan Josefin levde dock sparsamt. Se flygfoto 1957.

aaAAdners
WGS84 58°8’5.6″N 11°56’50.8″E WGS84 DDM 58°8.094’N 11°56.846’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.134901, 11.947439 RT90 (nord, öst) 6452179, 1272813

3. I  pensionatet hade bagare David Lundqvist på sin tid café, bageri och i huset intill ett rånbageri. Se flygfoto 1957.  Ucklums församling står för församlingshemmet. Bakom låg den oskiftade byn som på norska tiden kallades Swenshöy eller Svenshhöuff, det vill säga Sven på höjden. Svenshögen har byn hetat sedan 1700-talet. Eniro offline / online , Hitta offline / online

IMG_6089

Byn splittrades till sju utspridda gårdar vid storskiftet 1754 och enskiftet, klart 1844. Inspiratör till skiftesreformerna var skånske godsägaren Rutger Macklean, uppväxt på Ströms säteri i Hjärtum. På Ström blev Kristian Persson Norling från Svenshögen statare och sedan inspektor.

4. Vid uppfarten till före detta sanatoriet ligger ett av de äldsta husen, en mangårdsbyggnad byggd 1797 av häradsskrivare Joakim Wefvendahl. Därav namnet Wäfvendahlsgården. Se flygfoto 1957.

Bakom församlingshemmet hade Johannes Levin före kriget ett bageri. Se flygfoto 1957.  Äggen fick de från hönsen i ladugården, nedanför vad som idag är föreningslokal. Den syns bakom transformatorn till vänster om vägen.

Familjen Levin i Svenshögen. Klicka till speglad bild.

Ta till höger vid fotbollsplanen där Svenshögens SK brukar spela.

5. Förskolan har varit skola och på sanatorietiden personalbostäder, byggt på mark för sjukhuset grönsaksodling. Före sanatoriet fanns på platsen en gård, benämnd Gammelgården.

Ta till höger på kungsvägen, som tills frampå 1800-talet var genomfarten genom landskapet, med fortsättning till Helsingborg och Kristiania. Namnet kommer sig av att danskarna vid Roskildefreden 1658 tillförsäkrades genomfart.

IMG_6092

6. Ta gärna en avstickare upp till Bert Karlssons invandrarförläggning. Det byggdes som TBC-sanatorium 1912 och var kronikerhem före nedläggningen 1988. Sjukhusets historia.   Wikipedia.

7. Fortsätt söderut på kungsvägen, förbi torpet Liden, eller Lia på ortens språk. Liden var en gård när huset byggdes på 1840-talet. Se flygfoto 1957. Eniro offline / online , Hitta offline / online

IMG_6094
WGS84 58°8’13.6″N 11°56’56.8″E WGS84 DDM 58°8.227’N 11°56.947’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.13711, 11.949123 RT90 (nord, öst) 6452419, 1272926
fotokonst2

1933 startade Elof Eliasson från Svartehallen en fotoframkallning, Svensk Fotokonst, i huset. Han och kompanjonen flyttade till Örebro där de expanderade till ett av landets ledande fotoföretag. Se flygfoto 1957.

Efter Liden: fortsätt stigen uppför backen till vänster.

IMG_6093

Halvvägs mellan gästgiverierna Smedseröd i Ucklum och Åsen i Grinneröd fanns i Svenshögen på 1700-talet ett extra skjutshåll för hästbyten. Det kunde behövas för backen från Liden upp till Aspeliden var den brantaste på hela kungsvägen. Utför kunde ekipagen kapsejsa. Uppför måste man skjuta på och ofta frakta lasten i omgångar.

'
‘WGS84 58°8’10.2″N 11°57’13.6″E WGS84 DDM 58°8.170’N 11°57.226’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.136159, 11.953769 RT90 (nord, öst) 6452298, 1273194

Kungsvägen var också härväg för norska och svenska truppkolonner, där backen var en plåga för tunga trossen och hästarna som drog kanoner (en kanonkula är hittad vid Liveröd, norr om Svenshögen). I socknen talade man länge om de röe, det vill säga norska trupper i röda uniformer som marscherade här i det så kallade teaterkriget 1777.

IMG_6098

En Guds bön och en stör genom hjulekrarna hjälpte på resan utför backen.

IMG_6102
WGS84 58°8’10.4″N 11°57’24.0″E WGS84 DDM 58°8.173’N 11°57.400’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.136216, 11.956666 RT90 (nord, öst) 6452295, 1273365
aaaspelid

Här vid Aspeliden är Kungsvägen som vackrast. Man anar  Karl Johan Bernadotte fara fram här med ett fyrspann i galopp. Kronprinsen kan antas vara mätt och belåten efter måltiden vid Kungsbron.

IMG_6109
WGS84 58°8’4.9″N 11°57’54.0″E WGS84 DDM 58°8.081’N 11°57.901’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.134686, 11.965013 RT90 (nord, öst) 6452096, 1273846

8. Kungsvägen fortsätter här söderut som bilväg mot Huveröd och vidare mot Sköllunga. Eniro offline / online , Hitta offline / online

spisepil

Vid Kungsbron: gör gärna en extrasväng till M-skylten några meter söderut. Vik av västerut ett tjugotal meter genom granskogen. Där ligger spisesten där Karl XIV Johan sågs ha rstat. En gissning att det var 1814 då han som kronprins for från Göteborg till Uddevalla, och vidare till Strömstad för att kväsa norrmännen, som inte gillade unionen.

spisesten

9. Ta av från kungsvägen vid Kungbron och följ forna bygdevägen mot Amdal  Soldattorpet hette Kungsbron redan 1780, vilket tyder på att kungar tagit denna väg redan då. Soldaten Anders Falk ersattes av Olaus Hult 1837. Soldaten Alfred Hults dotter Hilma gifte sig med Gustaf Matiasson, som var smed på Kungsbron under 1900-talets första halva. Se släktdata.

IMG_6111

Åter till Kungsbron och vägen förbi gamla ladugården, mot torpet Bråten.

10. Torpet Bråten intill mossen. Eniro offline / online , Hitta offline / online

IMG_6114
WGS84 58°8’18.9″N 11°58’9.4″E WGS84 DDM 58°8.315’N 11°58.157’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.138583, 11.969283 RT90 (nord, öst) 6452516, 1274122

Torpen hade bra slåtterängar mot mossen, där det förr togs upp torv. Huverödstorpen låg tätt och kallades Kråkestan. Biinkomst erhölls nog från övernattande vandrare som fick en en sup till maten. Något som gästgivare kallade lönnkrogar. Kråkestan låg halvvägs mellan gästgiveriet Smedseröd i Ucklum och Åsen i Grinneröd.

aaBraten2

Att Bohusläns dragoners lägerplats Backamo låg en halvmil bort gjorde sitt till. Folk tog sig dit när det var festligheter. Fattiga kunde från soldatköket få ett skrovmål på överbliven mat, sluring till exempel.

Dikesrenar och slåtterängar fylls här om sommaren med blommor. En flora rekommenderas.

aaKroseb1
WGS84 58°8’20.8″N 11°58’21.2″E WGS84 DDM 58°8.346’N 11°58.353’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.139104, 11.972544 RT90 (nord, öst) 6452563, 1274317

11. Namnet Krösebacken tyder på bra lingonmarker.

offline / online , Hitta offline / online

aaKroseb2

Alfred Hult, tidigare soldat på Kungsbron, startade affär i Krösebacken 1897. Den togs över av Algot Hult, som 1930 flyttade handeln till Huveröd Hög, vid Stubberöds utfart på riksvägen.

Eniro offline / online , Hitta offline / online

Här i Huverödsskogen rånades postkärran två gånger, det fösta vintern 1861. Soldaten Bergin från Spekeröd överföll sydgående transporten, som gick mellan gästgiverierna Åsen i Grinneröd och Smedseröd i Ucklum. Slagne postiljonen låtsades död när Bergin lyssnade om han andades. Vikarierande skjutsdrängen från Smedseröd, Husen kallad, for så illa att han blev velig resten av livet. Kärran, med Husen i, kördes till Rävås skog (söder om Sköllunga) där säckarna vittjades. Hästen, med blod i kärran, sprang hem till stallet varvid rånet upptäcktes.

Hösten 1874 anföll soldaten Alfred Berndtsson Bergin från Spekeröd (oklart ev. relation till förre poströvaren Bergin) norrgående posttransport i Huverödskogen. Postiljonen och skjutspojken slogs medvetslösa, den senare med spräckt skalle. Postiljonen släpades sig till en gård i Huveröd. Tomma postväskor hittades i skogen. Tjugosexårige Bergin häktades på en bl i Spekeröd. Pengarna som inte gömts i en skogssjö hittades i fyra nergrävda buteljer. En metod, med en bensindunk, som Clark Olofsson, skulle använda i samma trakter efter bankrånet i Göteborg. Clark bodde som barn med sin pappa brödutköraren i Svenshögen. Bergin sattes på Landskronafängelset och sedan Långholmen där han tog livet av sig. Källa: Ucklumboken, Ucklums Hembygdsförening.

aaE6

Ta till vänster på gamla E6. På 1800-talet flyttades rikets väg från Svenshögen till en sträckning som gamla E6 i stora drag följer.

Följ sedan gamla E6 norrut förbi bilverkstaden.

sl2
Klicka Eniro interaktiv karta online

Klicka till interaktiva kartan i Eniro.

12. Ta till höger mot Amdal.

IMG_6127
WGS84 58°8’35.1″N 11°58’36.1″E WGS84 DDM 58°8.585’N 11°58.602’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.143091, 11.976707 RT90 (nord, öst) 6452992, 1274588
aaAmdal
WGS84 58°8’37.9″N 11°58’53.6″E WGS84 DDM 58°8.632’N 11°58.893’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.143861, 11.981556 RT90 (nord, öst) 6453062, 1274878

Eniro offline / online , Hitta offline / online

13. Efter Amdals gård: fortsätt utför backen, över dalen och sedan genom skogen mot Rishageröd i Hjärtum.

aaAmdal2
aaaAmdal3
WGS84 58°8’38.3″N 11°59’12.1″E WGS84 DDM 58°8.639’N 11°59.202’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.14398, 11.986696 RT90 (nord, öst) 6453058, 1275181
IMG_6140
WGS84 58°8’36.4″N 11°59’32.5″E WGS84 DDM 58°8.607’N 11°59.541’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.143442, 11.99235 RT90 (nord, öst) 6452979, 1275510

14. Vid skogsvägen ligger vackra torpet Siors backe, förr med utsikt över Amsjön.

Eniro offline / online , Hitta offline / online

IMG_6142

15. Efter torpet och nerförsbacken: ta till vänster.

IMG_6146

Fortsätt vägen mellan Rishageröds åkrar. Läs om en vandring cirka 1900 från Rishageröd till Hällungen.

Eniro offline / online , Hitta offline / online

IMG_6150

Rallyåkare Ivarsson i Rishageröd gillar Saab.

Rishageröd sett från Hasterödshållet. Klicka till  speglad bild  från fotogalleriet Lilla-Edet-bilder.
IMG_6151

Se drönarvy Amdal – Rishageröd.

IMG_6153
WGS84 58°8’36.1″N 12°0’40.7″E WGS84 DDM 58°8.601’N 12°0.679’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.143351, 12.011318 RT90 (nord, öst) 6452906, 1276626

16. Ta till höger på landsvägen Lilla Edet – Huveröd. Eniro offline / online , Hitta offline / online

1825 protesterade Hjärtumbönderna när sträckan mot Stubberöd och Ucklum förklarades som häradsväg. Ärnade man sig till Svenshögen gick man nog hellre över Amdal-Aspeliden.

17. Bra rastplast vid Rishageröd vatten. Här kan man gå gamla sträckningen något väster om nuvarande landsväg.

aaRissj
aaInland

18. Efter gamla soldattorpet Hultet vid kommungränsen Lilla Edet / Stenungsund, och härdsgränsen Torpe / Nordre: ta av gamla bygdevägen till vänster mot Stubberöd.

abStubb1
WGS84 58°7’51.9″N 11°59’42.3″E WGS84 DDM 58°7.864’N 11°59.706’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.131072, 11.995096 RT90 (nord, öst) 6451594, 1275594

19. Här gick Gamla

Gamla häradsvägen kan räknas som en stig. Ta av till höger på traktorvägen. Åt vänster löper vägen mot Rishageröd vatten. Eniro offline / online , Hitta offline / online

abstubb2
abStubb3
WGS84 58°7’30.5″N 11°59’18.2″E WGS84 DDM 58°7.508’N 11°59.304’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.125135, 11.988401 RT90 (nord, öst) 6450955, 1275162

20. På 1700-talet var Stubberöd skogvaktarboställe. Några bilar finns kvar från Risbergs bilskrot.

Ta till höger på gamla E6. I huset närmast hade Algot Hult affär.

abStubb4

21. Fortsätt gamla E6 förbi avtaget till Svenshögen. Läs om gravfältet. I grusgropen nedanför upptäcktes ben efter en val från den tid då havsytan låg ett fyrtiotal meter högre.

På andra sidan vägen hade Evert Lind på fyrtiotalet en kiosk med syrenberså och Pommac.

abHHög1JPG
WGS84 58°7’42.6″N 11°58’56.2″E WGS84 DDM 58°7.709’N 11°58.936’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.128489, 11.982265 RT90 (nord, öst) 6451349, 1274822

Gamla riksvägen löper på en grusås som uppstod då inlandsisen tog en paus i avsmältningen och makade upp en vall över Grössby, Sköllunga och Huveröd. Marken var lättbrukad med en tidig bosättning som följd, vilket många fornminnen vittnar om. Se fornminneskartan.

fornminne
Klick på kartan öppnar forminneskartan
abHHog2

22.Efter avtaget mot Lilla Edet: gå gårdsvägen ner mot gården i Norra Huveröd.

Efter skiftesreformerna och bättre livsvillkor för bönderna frampå 1800-talet kunde de bygga bättre hus. På en mansålder dubblades Ucklums befolkning och åkerarelen fyrdubblades. Bönderna behövde mer plats för stora barnkullar samt pigor och drängar som de nu hade råd med.

Två timmerlängder i fasader gav upphov till dubbelhus, som typiska för landskapet. Väster om Hällungen fanns just ingen skog så därför köpte kustbönderna timrade husstommar från Ucklum. Gott om arbetskraft och många blev skickliga timmermän.  Stommarna med märkt timmer sattes upp i skogsbackarna för att sedan tas ner och fraktas över Hällungen. En lastplats fanns vid Sågens strand. Virket kördes sedan till Starrkärrs hamn i Ödsmål för båtfrakt skärgården. Inte bara för gårdshus. Timret till Tegneby kyrka på Orust togs här i Huverödsskogen.

abHuvnorr
WGS84 58°7’50.9″N 11°58’39.2″E WGS84 DDM 58°7.848’N 11°58.653’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.130801, 11.977544 RT90 (nord, öst) 6451622, 1274559

23. Tidigare ägare till gården, släktdata: Edvard Larsson,  Simon Larsson 1867-1960. Sonen Sven blev lantbrukare i Munkedalstrakten, dottern Greta tog över Huveröd, sonens Sven tillverkade betongpannor i Kleva.

simonL
Tre av Simon Larssons barn: Greta och Gunnar.
avHuvtorg

Korsar här gamla kungsvägen som gick mot Svenshögen. Ett hundratal meter in på den vägen ligger Huveröds före detta byskola.

Eniro offline / online , Hitta offline / online

abKleva1
sl3
Klicka till interaktiv karta Eniro online

24. Gården Kleva / Kleven i Huveröd. Här bodde Lars Rasmusson, riksdagsman 1840-1863, tung ledamot av statsutskottet. Medverkade till folkskolereformen 1840 och även till bygget av Huveröds skola, öster om gården. Deltog i jakten på postrånarna Lindmark i Komperöd 1866. Släktdata. Se flygbild 1957. Eniro offline / online , Hitta offline / online

abKlev2
WGS84 58°7’44.7″N 11°58’21.9″E WGS84 DDM 58°7.745’N 11°58.366’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.129078, 11.972759 RT90 (nord, öst) 6451446, 1274267
abHuvOll1
WGS84 58°7’40.6″N 11°58’25.7″E WGS84 DDM 58°7.677’N 11°58.429’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.127945, 11.97381 RT90 (nord, öst) 6451317, 1274321

25. Vid fårfarmare Olle Anderssons hus: ta till höger genom gärdena.

abHuvOll2
abHallev
WGS84 58°7’29.4″N 11°58’17.7″E WGS84 DDM 58°7.490’N 11°58.295’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.124841, 11.971579 RT90 (nord, öst) 6450979, 1274170

26. Här vid skogsbrynet fanns för torpet Hallevat.

Eniro offline / online , Hitta offline / online

abhallev1
WGS84 58°7’20.4″N 11°58’11.2″E WGS84 DDM 58°7.340’N 11°58.187’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.122337, 11.969776 RT90 (nord, öst) 6450706, 1274048

27. I Huveröds skog: Vik av från traktorvägen på stigen mot Sågen.

abHallev2
WGS84 58°7’16.3″N 11°58’5.2″E WGS84 DDM 58°7.272’N 11°58.086’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.121203, 11.968102 RT90 (nord, öst) 6450586, 1273943

28. Mellan Huveröd och Sågen: hällen i bäcken har förmodligen gett namn till torpet Hallevadet (Hallevat) som låg nära dalen längra norrut.

Eniro offline / online , Hitta offline / online

abSagskog0
Sagskog2

29. Stigen mynnar ut på traktorväg. Passera dalen till Sågens stugby.

N 58° 7.3254', E 11° 57.6795
WGS84 58°7’18.7″N 11°57’41.9″E WGS84 DDM 58°7.311’N 11°57.699’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.121849, 11.961644 RT90 (nord, öst) 6450679, 1273566

30. Efter dalen Sågens stugby. Här på forna Nyhagetorpets mark. Längre fram Sågens ekoodlingar. Eniro offline / online , Hitta offline / online

abSageko
abSagkors

Korsa bilvägen Grössby – Huveröd. Vandra gamla vägen förbi gården och Oskarshem.

Sagforn
Klicka till forntidskartan

Ucklum har utifrån fornnorskan tolkats som omlandet vid den kilformade udden. Kanske avsågs Hålan med tidig bosättning Sågen / Huveröd och Grössby. Många gravar finns där i varje fall. Från kusten tog man sig på Bratteforsån i Grinneröd eller genom Ödsmål.

aaaSagen2

31. Sågens gård: Idag konsthantverk, keramik, bakning och visning ekohus. Föreningen Omställning Hällungebygden.

aaasagengard
WGS84 58°7’22.2″N 11°57’18.1″E WGS84 DDM 58°7.371’N 11°57.302’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.122847, 11.955035 RT90 (nord, öst) 6450812, 1273184

Sågen, typiskt västsvenskt dubbelhus från cirka 1850, då bonden Johannes Olausson och Elin Larsdotter bodde här. Se En gosses memoarer från Svenshögen. Eniro offline / online , Hitta offline / online

Sagsyd

 Sågen 1940, då nyinköpt av Jens och Ruth Larsson. Se flygfoto 1957.

aaaodlsag

Sågens ”undantags-stuga”

aaasgbro

32. Efter odlingen: vägbanken över Sågenbäcken, med foreller och öringar. Mot öster en fors med kvarnsten, som minne av gårdens kvarn.

aaasagkvsten
WGS84 58°7’26.7″N 11°57’14.7″E WGS84 DDM 58°7.445’N 11°57.245’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.124082, 11.954091 RT90 (nord, öst) 6450953, 1273136

Väster om vägen en ruin av Huveröds kvarn.

aaakvarn
WGS84 58°7’26.0″N 11°57’11.7″E WGS84 DDM 58°7.434’N 11°57.195’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.1239, 11.953254 RT90 (nord, öst) 6450936, 1273085
aaaoscar
WGS84 58°7’26.7″N 11°57’5.9″E WGS84 DDM 58°7.445’N 11°57.099’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.124082, 11.951644 RT90 (nord, öst) 6450961, 1272992

33. Solhälla, känt som Oscarshems barnhem, byggdes 1926 för barn med föräldrar drabbade av tuberkulos. Huset blev efter kriget Röda Korsets hem för trötta husmödrar. Solhälla hyra rum. Eniro offline / online , Hitta offline / online

Se flygfoto 1957. Återuppbyggt efter en brand har det varit café och nu kursgård, döpt till Solhälla.

abOsk1

Solgläntan gårdsbutik

aaasolglant
WGS84 58°7’28.7″N 11°57’4.2″E WGS84 DDM 58°7.479’N 11°57.070’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.124648, 11.951172 RT90 (nord, öst) 6451026, 1272968
abOsk2

34. Uppe vid bilvägen Huveröd – Svenshögen: ta till vänster.

Eniro offline / online , Hitta offline / online

35. Torpet Kalvhagen, med lokalhistorikern Bengt Hällhag. Och sonen Roger. Bengts farföräldrar Simson och Carolina Hansson köpte torpet 1918, som sedan övertogs av snickaren Bror Hansson. Se släktdata. Se flygfoto 1957.

IMG_6056
WGS84 58°7’45.7″N 11°56’50.9″E WGS84 DDM 58°7.762’N 11°56.848’E WGS84 decimal (lat, lon) 58.129373, 11.947471 RT90 (nord, öst) 6451564, 1272780

Kommunens badplats i Kalvhagen. På andra sidan vägen Uggletångens fornborg med grottan.

Se ”badplatsen med en egen Ronjarövargrotta”

fk1
Klicka Hitta Friluftskarta online
fk2
Klicka Hitta Friluftskartan online
fk3
Klicka Hitta Friluftskartan online

Eniro offline / online , Hitta offline / online

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s