MG05 0209-210 , Anders Jacobsson, 1794-1880 , Vrångevatten

Svenska gravar

Geni

Släktträd

1809 n97. Försäljer en femtedel och en sjättedel av hela kronoskatte Kungsviken till vår svågern Olof Jacobsson mot en överenskommen köpesumma 333 riksdaler att vårfrudagen detta år tillträda och som nämnda köpare tillfullo betalt avhända vi oss och våra barn 1/5 och 1/6 att tillfalla vår svåger. Som skedde i Vrångevatten 18090315 /Jon Andersson Brita Jacobsdotter (Jon skeppare Skaftö)

1812 nr 77. Av det ¼ dels hemmanet Vrångevatten som avlidne Jacob Hansson ägt, avstår och försäljer å min hustrus vägnar hennes arv till hennes bröder Olof och Anders Jacobssöner överensk. Köpesumma 583 riksdaler. Vrångevatten 18120818 /Jon Andersson Britta Jacobsdotter

1815 nr 8. Undertecknad försäljer med min hustrus samtycke mitt arv tillfallna 1/24 del av hemmanet Kungsviken för 666 riksdaler till min bror Olof Andersson i Kungsviken. Uddevalla 18140928 /Jon Andersson Britta Jacobsdotter i Källviken (Skaftö)

1819 nr 8. Vrångevatten. Vi undertecknade försäljer min ägande 1/8 del Vrångevatten i Morlanda till min bror Anders Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter. Däremot har jag min broder Olof Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter i Kungsviken min hustrus arv 1/24 del i hemmanet Fläskum överlämnande en 1/8 del i Åker Tegneby.

1819 nr 58. Vrångevatten. Vi undertecknade försäljer min ägande 1/8 del i hemmanet Vrångevatten i Morlanda till min bror Anders Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter. Däremot har jag till min bror Olof Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter i Kungsviken min husturs arv som är 1/24 del i hemmanet Fläskum och 1/48 del i Åker Tegneby. som tillhör deras svärfar Lars Jönsson i Fläskum överlämnande en 1/8 del i Vrångevatten till Anders Jacobsson och Johanna Larsdotter i byte mottager 1/24 del i Fläskum och 1/48 del Åker. Vrångevatten 18190227 /Olof Jacobsson, Kris tina Larsdotter Kungsviken Anders Jacobsson Johanna Larsdotter i Kungsviken.

Olof Jacobsson f17870923 Vrångevatten Morlanda d18460819 Kungsviken Morlanda  Försäljer en femtedel och en sjättedel av hela kronoskattehemmanet Kungsviken till vår svågern Olof Jacobsson mot en överenskommen köpesumma 333 riksdaler att vårfrudagen detta år tillträda och som nämnda köpare tillfullo betalt avhända vi oss och våra barn 1/5 och 1/6 att tillfalla vår svåger. Som skedde i Vrångevatten 18090315 /Jon Andersson Brita Jacobsdotter (Jon skeppare Skaftö)1812 nr 77.Av det ¼ dels hemmanet Vrångevatten som avlidne Jacob Hansson ägt, avstår och försäljer å min hustrus vägnar hennes arv till hennes bröder Olof och Anders Jacobssöner överensk. Köpesumma 583 riksdaler. Vrångevatten 18120818 /Jon Andersson Britta Jacobsdotter1815 nr 8. Undertecknad försäljer med min hustrus samtycke mitt arv tillfallna 1/24 del av hemmanet Kungsviken för 666 riksdaler till min bror Olof Andersson i Kungsviken. Uddevalla 18140928 /Jon Andersson Britta Jacobsdotter i Källviken (Skaftö)1819 nr 8. Vrångevatten. Vi undertecknade försäljer min ägande 1/8 del Vrångevatten i Morlanda till min bror Anders Jacobson och hans hustru Johanna Larsdotter. Däremot har jag min broder Olof Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter i Kungsviken min hustrus arv 1/24 del i hemmanet Fläskum överlämnande en 1/8 del i Åker Tegneby.1819 nr 58. Vrångevatten. Vi undertecknade försäljer min ägande 1/8 del i hemmanet Vrångevatten i Morlanda till min bror Anders Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter. Däremot har jag till min bror Olof Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter i Kungsviken min hustrurs arv som är 1/24 del i hemmanet Fläskum och 1/48 del i Åker Tegneb, .som tillhör deras svärfar Lars Jönsson i Fläskum överlämnande en 1/8 del i Vrångevatten till Anders Jacobsson och Johanna Larsdotter i byte mottager 1/24 del i Fläskum och 1/48 del Åker. Vrångevatten 18190227 /Olof Jacobsson, Kris tina Larsdotter Kungsviken Anders Jacobsson Johanna Larsdotter i Kungsviken.

1. BASFAKTA Objekt Bostadshuset på fastigheten Vrångevatten 1:14, Morlanda socken, Orust kommun. Beskrivning Ett rödfärgat timrat bostadshus, som åt framsidan är i två fulla våningar. Taknocken ligger dock inte i husets mittlinje, utan är förskjuten åt framsidan till, med följd att det åt baksidan inte är mer än en våning högt. Invid husets högra gavel, sett framifrån, är en ygel i form av en tvåvånings vedbod tillbyggd. Denna bod ligger inte i liv med framsidan, utan är indragen ungefär till husets halva bredd. På fastigheten nns också en smedja, en källarvind där övervåningen nyttjats som vävstuga, en igenrasad äldre källarvind, samt grundrester av andra byggnader. Ladugården ligger en bit bort och har genom tidigare avstyckning hamnat på en annan fastighet, men under hösten har nuvarande ägare köpt in ladugården. Byggnadshistoria Bostadshuset är med all sannolikhet uppfört omkring Två år tidigare hade gården köpts loss från Morlanda säteri av Jacob Hansson Åberg och hans hustru Maria Svensdotter. Ett skifte genomfördes året 1794, och den nu aktuella gården yttades ut från det äldre bebyggelseläget knappt tvåhundra meter åt sydost, nära Rödsvattnet. Gårdens övriga byggnader går delvis att följa i kartmaterialet. Enligt en karta från 1799 låg en ladugård mitt emot bostadshuset. En karta från 1814 visar att ladugården har fått en tillbyggnad och att en liten fristående byggnad hade uppförts bredvid ladugården. Den övre nu raserade – källarvinden i backen nns markerad liksom två små byggnader inom ett område som avsatts för timmersågning och båtbyggeri förrättades laga skifte. På denna karta nns inte båtbyggeribyggnaderna markerade och den gamla ladugården förefaller ha ersatts av en ny på i huvudsak samma plats. Den vedbod som är sammanbyggd med huvudbyggnaden har nu byggts liksom en ny källarvind (den s k vävstugan). Den gamla källarvinden i backen nns kvar och mitt emot denna en kölna vilken idag nns på det närbelägna Bildtska Hembygdsmuseet. Efter Jacob Hanssons död 1812 övertogs gården av sonen Anders Jacobsson. De byggnadsförändringar som nu kan studeras på gården har framförallt genomförts av honom. Med all sannolikhet har bostadshuset byggts om till nuvarande utseende någon gång mellan

5 1814 och Huset har då dels breddats genom att den bakre väggen yttats ut nära två meter, och dels byggts på med en halv övervåning, på så sätt att det var i två fulla våningar åt framsidan men endast en våning åt baksidan. Dessutom har vedbods ygeln på NO-gaveln byggts. Nuvarande ladugården uppfördes på 1890-talet dog Anders Jacobsson och hans son Janne Andersson på Skaftö ärvde gården. Janne Andersson var vid det här tillfället änkeman och 66 år. Därför lät han istället utarrendera gården, som sedan dess varit utarrenderad till olika familjer även om fastigheten har vandrat mellan några olika händer. Siste arrendatorn yttade ut Ingen har därefter bott i byggnaden. Renoveringshistoria Naturligtvis har ett ertal reparationer och förnyelser av ytskikt skett under årens lopp fram till 1900-talets början, men det som vi idag menar med modernisering har aldrig ägt rum gjordes köket om till ungefär nuvarande utseende, vilket bör vara den enda större invändiga ombyggnaden som skett efter Sedan 1940-talet har i princip inget underhåll alls skett på huset. Taket på baksidan hade fallit in, liksom bjälklaget i ett av rummen och det fanns en stor rötskada i bakre väggen. En avstyckning från själva jordbruksfastigheten gjorde en försäljning av bostadshuset möjlig under 1990-talet. Den som då köpte huset lät reparera baksidans yttertak, samt göra en enklare igensättning av hålet i bakre väggen, innan huset såldes vidare till nuvarande ägare. Arbetena av nuvarande ägare påbörjades redan under år 2000 och rapport om arbetena under de två senaste åren är skriven. Kulturhistorisk status Huset ligger inte inom någon utvald kulturmiljö, men det bör noteras att fastigheten nns avbildad och beskrivs av Sigurd Eriksson i boken Svensk byggnadskultur. 2. PROJEKTFAKTA Beställare Ägaren Lars Erik Olsson

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s