MG03-0307 Olof Jakobsson 1786-1846 Kungsviken

Åter gravlista

Åter gravkarta

Svenska gravar

GPS karta

Geni

Släktträd

Släktträd

Personakt

Personakt

Släktdata

Karta

Bouppteckning

Klicka till Gravkarta och Gravregister

På såväl Brattås som Liden har det byggts båtar under lång tid. Även i Kroken och Kungsberg har det byggts båtar av olika slag. Olof Jakobsson började bygga 

Till Oroust och Tjörns Härads – Rätt instämdes Olof Jakobsson Kungsviken af Isak Olsson i Westra Bua , med påstående

En bred och rundad kalksten över bonden och skeppsbyggmästaren Olof Jacobsson (1787-1846) i Morlanda och hans maka Christina Larsdotter (1792-1871). En gnistrande solfigur finns överst på stenen, som är väl förankrad ovanpå en sockel.

 

F1 Olof Jacobsson f17870923 Vrångevatten Morlanda d18460819 Kungsviken Morlanda Släktdata1809 n97. Försäljer en femtedel och en sjättedel av hela kronoskattehemmanet Kungsviken till vår svågern Olof Jacobsson mot en överenskommen köpesumma 333 riksdaler att vårfrudagen detta år tillträda och som nämnda köpare tillfullo betalt avhända vi oss och våra barn 1/5 och 1/6 att tillfalla vår svåger. Som skedde i Vrångevatten 18090315 /Jon Andersson Brita Jacobsdotter (Jon skeppare Skaftö)1812 nr 77.Av det ¼ dels hemmanet Vrångevatten som avlidne Jacob Hansson ägt, avstår och försäljer å min hustrus vägnar hennes arv till hennes bröder Olof och Anders Jacobssöner överensk. Köpesumma 583 riksdaler. Vrångevatten 18120818 /Jon Andersson Britta Jacobsdotter1815 nr 8. Undertecknad försäljer med min hustrus samtycke mitt arv tillfallna 1/24 del av hemmanet Kungsviken för 666 riksdaler till min bror Olof Andersson i Kungsviken. Uddevalla 18140928 /Jon Andersson Britta Jacobsdotter i Källviken (Skaftö)1819 nr 8. Vrångevatten. Vi undertecknade försäljer min ägande 1/8 del Vrångevatten i Morlanda till min bror Anders Jacobson och hans hustru Johanna Larsdotter. Däremot har jag min broder Olof Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter i Kungsviken min hustrus arv 1/24 del i hemmanet Fläskum överlämnande en 1/8 del i Åker Tegneby.1819 nr 58. Vrångevatten. Vi undertecknade försäljer min ägande 1/8 del i hemmanet Vrångevatten i Morlanda till min bror Anders Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter. Däremot har jag till min bror Olof Jacobsson och hans hustru Johanna Larsdotter i Kungsviken min hustrurs arv som är 1/24 del i hemmanet Fläskum och 1/48 del i Åker Tegneb, .som tillhör deras svärfar Lars Jönsson i Fläskum överlämnande en 1/8 del i Vrångevatten till Anders Jacobsson och Johanna Larsdotter i byte mottager 1/24 del i Fläskum och 1/48 del Åker. Vrångevatten 18190227 /Olof Jacobsson, Kris tina Larsdotter Kungsviken Anders Jacobsson Johanna Larsdotter i Kungsviken.1845 sommarting Svanesund. Isak Olsson kärande och Olof Jacobsson Kungsviken svarande. Stämningen avsåg ett köp av en fjärdedels hemland i Bua av Olof Jacobsson och has syster . OJ skulle enligt käranden betala panteräkningen till panträttsinnehavaren Olof Johansson på torpet Backarna, utan avdrag lämna köpeskilling och lämna torpet till Isak Olsson. OJ:s gravsten är den äldsta på Morlanda kyrkogård:Här under hvilar stoftet/af/ Skeppsbyggmästaren / Olof Jacobsson / ifrån Kongsviken/ född d 23 sept. 1787/ d. d 19 aug. 1846/och dess kära maka/Christina Larsdotter / född. d. 12 juni 1792 /d. 3 maj 1871 Källa

I OJ:s bouppteckning redovisades en behållning 14194 riksdaler; Främsta tillgångar var förutom reverser var 1/9 part värda 88 rdr i vardera skonerterna Ambrosia och Elida och 1/9 (600 rdr i skonerten Fritioff samt del flera båtar. På gården Kungsviken fanns då tre hästar, sex kor, en oxe, två stutar, två tjurar, fem kvigor, fem par får en sugga och tre grisar. I bohaget ingick en ridsadel, en kvinnosadel, en söndrig åkkärra (sådana fordon var tidigare ovanliga i trakten), två kappslädar samt jordbruksredskap. En smedja med verktyg, bl a 10 yxor. Dessutom en långsåg, sex navrar (borrar) och ett antal hållhakar. Dessutom järnbeslag för väderkvarn (för att brorsonen i Vrångevatten var väderkvarnsbyggare?). 1) Kungsviken, ärvt och inlöst, taxerades då till 2645 rdr, 2) ¼ hemman Västra Bua förvärvat under äktenskapet 1650 rdr; 3) 3/16 del Fläskum hustruarv och förvärvat, taxvärde 1986 rdr , 4) 3/32 del av hemmanet Åker taxvärde 1179 rdr. Dödsboets delägare var ankan Kristina Larsdotter, myndiga barnen Anders, Lars, Johanna Kristina gm Anders Olsson i Brastad, Anna gm Johan Jacobsson Ängön Flatön. Och omyndiga barnen Sven och Martin. Förmyndare farbrodern Anders Jacobsson i Vrångevatten. Vidare avliden sonen Johannes barn Olle-Anton, Johanna-Kristina (förmyndare Johannes Larsson Utegård).

Klicka till Gravkarta och Gravregister

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com-logga

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s